METODA DENNISONA (GIMNASTYKA MÓZGU)


Kinezjologia Edukacyjna, zwana też Gimnastyką Mózgu, jest metodą wspomagającą naturalny rozwój psychofizyczny dziecka. P. Dennison uważa, że wiele problemów z intelektualnym i emocjonalnym funkcjonowaniem człowieka wynika ze złego współdziałania obu półkul mózgowych i z braku równowagi między nimi.

 

 

 

METODA DENNISONA

(GIMNASTYKA MÓZGU)

 

  

 

       Kinezjologia Edukacyjna, zwana też Gimnastyką Mózgu, jest metodą wspomagającą naturalny rozwój psychofizyczny dziecka. To ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Jej twórcą jest Paul Dennison , który wykorzystał ruch jako podstawę do uczenia się i funkcjonowania na optymalnym poziomie. Metoda ta jest prosta, sprzyja harmonijnemu rozwojowi, a stosowana cierpliwie i wytrwale, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka. P. Dennison uważa, że wiele problemów z intelektualnym i emocjonalnym funkcjonowaniem człowieka wynika ze złego współdziałania obu półkul mózgowych i z braku równowagi między nimi. Mózg nie jest bowiem narządem symetrycznym każda z półkul ma nieco inne zadania. Lewa półkula jest odpowiedzialna za analizę szczegółów, wnioskowanie i operowanie mową. Prawa pamięta znajome twarze i steruje naszym życiem emocjonalnym, a choć nie włada językiem, nadaje naszym przeżyciom wyraz mimiczny (u osób leworęcznych role obydwu półkul są zwykle odwrócone).
       Dziecko, którego rozwój przebiega w sposób nieskrępowany, w naturalny sposób ćwiczy obie półkule. Dzięki ich harmonijnej współpracy z łatwością przyswaja sobie kolejne umiejętności i ma szansę na pełny rozwój swoich talentów. Brak równowagi między pracą obydwu półkul mózgowych prowadzi do rozmaitych zakłóceń.
Dennison odkrył wysoką korelację pomiędzy niemożnością wykonywania ruchów
naprzemiennych a tendencją do występowania trudności w uczeniu się.
Ćwiczenia są bardzo proste i bezpieczne. Wykonywane w odpowiedni sposób pod okiem terapeuty prowadzą do lepszej współpracy obu półkul.
Wytrwała terapia przynosi efekty. Entuzjaści metody Dennisona twierdzą, że dzieciom, które wykonują te ćwiczenia, łatwiej mierzyć się z rzeczywistością. Stają się bardziej otwarte na świat, odporniejsze, łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami.


Dzięki tej metodzie można usprawnić:

 • pisanie,
 • czytanie,                                       
 • pisanie,                                                
 • czytanie,
 • mowę,
 • rysowanie,
 • sprawność ruchową.

 

Ćwiczenia polepszą także:

 • wzrok,
 • słuch,
 • pamięć,
 • koncentrację,
 • organizację,
 • uzdolnienia artystyczne.

Z czym powiązana jest metoda?

Metoda powiązana jest najbardziej ze stresem, który często jest głównym powodem zahamowań w uczeniu się. Osłabia także organizm. Zadaniem Metody Dennisona jest wprowadzenie nawyku pozytywnego myślenia. Służą temu mają tzw. ćwiczenia pogłębiające oraz równoważenie emocjonalne w zakresie pozytywnej postawy.

Jak dokładnie to działa?

Metoda polega na integracji umysłu i ciała za pomocą zorganizowanych ruchów. Oparta jest na trzech prostych założeniach:

 • nauka jest naturalną, przyjemną sferą działalności każdego człowieka,
 • w naszym ciele ukryte są blokady, które utrudniają nam naukę,
 • właściwe rozpoznane blokady mogą zostać usunięte, pod warunkiem prawidłowo prowadzonego treningu.

Istotna jest także integracja obu półkul mózgowych, abyśmy mieli pełny obraz otaczającego nas świata. A przecież każda półkula ma inne zadania.

 

 

Prawa półkula mózgu jest odpowiedzialna za:

 • uczucia,
 • mimikę,
 • uczenie się,
 • ogólny ogląd,
 • pamięć długotrwałą,
 • percepcję,
 • zdolności artystyczne.

 

Lewa półkula mózgu-logiczna odpowiada za:

 • myśli,
 • analizę,
 • przypisywanie faktów,
 • percepcję (poczucie) czasu,
 • kontrolę nad słowem,
 • porozumiewanie się werbalne,
 • ośrodek mowy,
 • porządkowanie rzeczywistości,
 • słuchanie,
 • pamięć krótką.

Dzięki współpracy obu półkul mózgowych łatwiej zaczniecie przyswajać nową wiedzę i umiejętności.

 

Ćwiczenia

Zestaw ćwiczeń gimnastyki mózgu można podzielić na:

 1. Podstawowy schemat ćwiczeń wprowadzających
 2. Ćwiczenia na przekraczanie linii środka
 3. Ćwiczenia wydłużające
 4. Ćwiczenia energetyzujące

 

Ruchy naprzemienne

 • poprawia pisanie, słuchanie, pamięć, czytanie i rozumienie
 • polepsza koordynację ruchową lewej i prawej strony ciała
 • wzmacniają oddech
 • powodują wzrost energii

 

Punkty na myślenie

 • poprawia ukrwienie i dotlenienie mózgu,
 • likwiduje odwracanie liter i cyfr,
 • prawidłowo układa ciało podczas czytania.

 

Pozycja Coock`a

 • polepsza uwagę i słuchanie,
 • zwiększa efektywność uczenia się i reagowania,
 • przydatna do kontroli własnego zachowania,
 • wycisza,
 • przywraca koncentrację,
 • obniża poziomu stresu np. przed sprawdzianem.

 

Leniwe ósemki dla oczu

 • koordynacja wzroku,
 • obwodowe widzenie,
 • polepsza mechanizm czytania (ruch oczu z lewej do prawej),
 • lepsze rozpoznawanie znaków przy pisaniu,
 • poprawia płynność pisania,
 • czytanie ze zrozumieniem,
 • zwiększa poczucie równowagi i zdolność postrzegania obydwoma oczyma.

 

Słoń

 • stymulacja mowy wewnętrznej,
 • twórcze myślenie,
 • słuchanie własnego głosu,
 • rozwój pamięci długoterminowej,
 • zintegrowane widzenie, słyszenie i ruch.

 

Luźne skłony – sięganie po piłkę

 • odczuwanie uziemienia i stabilności,
 • wzrokowa integracja,
 • czytanie ze zrozumieniem,
 • liczenie w pamięci,
 • abstrakcyjne myślenie.

 

Zginanie stopy

 • rozwój wyraźnej mowy i językowych umiejętności,
 • zrozumienie w czasie czytania i słuchania,
 • zdolność twórczego pisania,
 • zdolność podążania za logiką zadania i dokończenia go.

 

Kobra

 • rozluźnienie centralnego układu nerwowego,
 • obuoczne widzenie,
 • słuchanie ze zrozumieniem,
 • umiejętności mowy,
 • kontrola motoryki precyzyjnej.

 

Kapturek myśliciela

 • ma związek z: uwagą słuchową, rozpoznawaniem, rozróżnianiem, percepcją, pamięcią, słuchaniem własnego głosu w czasie mówienia,
 • dobra praca pamięci krótkoterminowej,
 • doskonalenie dialogu wewnętrznego,
 • słuchanie ze zrozumieniem,
 • śpiew,
 • gra na instrumencie.

 

Energetyczne ziewanie

 • percepcja sensoryczna,
 • motoryczne funkcje oczu i mięśni,
 • odpowiadających za dźwięk i żucie,
 • procesy utleniania w organizmie,
 • uwaga i percepcja wzrokowa, komunikacja,
 • umiejętność wybierania potrzebnej informacji,
 • głośne czytanie,
 • twórcze pisanie,
 • wystąpienia publiczne.
 • mowę,
 • rysowanie,
 • sprawność ruchową.

 

 

 

 1. Gardzelewska B. : Kinezjologia edukacyjna jako wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, W: Terapia pedagogiczna. T. II : zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, Red. naukowa Ewa Małgorzata Skorek, Kraków 2004.
 2. www.studiować.pl

 

 

mgr Ewa Bunkowska

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Kasprowicza 16
  83-000 Pruszcz Gdański
 • 58 682-20-24
  58 682-10-48

Galeria