Rodzic

Dni wolne

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

·         4 września 2017 r

Boże Narodzenie 2017 - zimowa przerwa świąteczna

·         23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe 2018

·         29 stycznia – 11 lutego 2018 r. województwo pomorskie,

Wielkanoc 2018 - wiosenna przerwa świąteczna

·         29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny 2018

·         18-20 kwietnia 2018 r.

Koniec roku szkolnego 2018

·         22 czerwca 2018 r.

Wakacje 2018

·         23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego:

 

§ 5 pkt. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii (…) rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze dla:

1) szkół podstawowych – do 8 dni, (…)

 

W roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

 1. 13 października 2017 r.
 2. 18 kwietnia 2018 r.
 3. 19 kwietnia 2018 r.           egzaminy gimnazjalne
 4. 20 kwietnia 2018 r.
 5. 2 maja 2018 r.
 6. 4 maja 2018 r.
 7. 1 czerwca 2018 r.

 

 

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla uczniów, których rodzice pracują, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze.

 

                              Dyrektor
  Paweł Biesiekierski

                                                                           

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Kasprowicza 16
  83-000 Pruszcz Gdański
 • 58 682-20-24
  58 682-10-48

Galeria