Rodzic

Dni wolne

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

·         3 września 2018 r.

Dwudziestopięcio lecie szkoły

12 października  2018 r.

Boże Narodzenie 2018 - zimowa przerwa świąteczna

·         23 - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe 2019

·         11 lutyego – 24 lutego 2019 r. województwo pomorskie,

Wielkanoc 2019 - wiosenna przerwa świąteczna

·         18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny 2019

·         10 -12 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty 2019

15 - 17 kwietnia 2019 r.

Koniec roku szkolnego 2019

·         21 czerwca 2019 r.

Wakacje 2019

·         22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603):

 

§ 5 ust. 1.

Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii (…) rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze dla:

1) szkół podstawowych – do 8 dni, (…)

§ 5 ust. 5

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

 

W roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

 1. 12 października 2018 r. (do odpracowania dnia 1 czerwca 2019 r.)
 2. 02 listopada 2018 r.
 3. 10 kwietnia 2019 r.
 4. 11 kwietnia 2019 r.           egzaminy gimnazjalne
 5. 12 kwietnia 2019 r.
 6. 15 kwietnia 2019 r.
 7. 16 kwietnia 2019 r.           egzamin ósmoklasisty
 8. 17 kwietnia 2019 r.
 9. 2 maja 2019 r.

 

 

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla uczniów, których rodzice pracują, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze.

 

                             

Dyrektor

 

Paweł Biesiekierski

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

na podstawie art. 2 ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2018 r. ( Dz. U. 2018 r. , poz. 2117) ustalam dzień 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 4, poza pracownikami dozoru Krytej Pływalni.

W tym dniu Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim oraz Kryta Pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim będzie nieczynna.

 

 

 

                             

Dyrektor

 

Paweł Biesiekierski

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Kasprowicza 16
  83-000 Pruszcz Gdański
 • 58 682-20-24
  58 682-10-48

Galeria