• Rozumiem literaturę, bo sam ją tworzę - program autorski
   • Rozumiem literaturę, bo sam ją tworzę - program autorski

   • 09.12.2021 10:17
   • Program nuczania języka polskiego.
   •  

    Autor programu: Anna Łajkowska

    Program „Rozumiem literaturę, bo sam ją tworzę” (w skrócie „program literacki”) przeznaczony jest do realizacji w klasie IV szkoły podstawowej. Jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego i obejmuje kształcenie literackie i kulturowe, tworzenie wypowiedzi oraz samokształcenie. Powinien być stosowany jako uzupełnienie programu „Między nami” autorstwa Joanny Piasty-Siechowicz, Agnieszki Łuczak, Anny Murdzek i Ewy Prylińskiej.

    Program powstał na podstawie wieloletnich obserwacji sposobu przyswajania przez uczniów szkoły podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu kształcenia literackiego i kulturowego, a w szczególności zagadnień z poetyki i teorii literatury. Myślą, jaka przyświecała autorce przy tworzeniu programu jest chęć zastąpienia w świadomości ucznia osławionego pytania „Co autor chciał przez to powiedzieć?” pytaniem „Co ja chcę powiedzieć i jak to zrobię?” oraz doprowadzenie do zdobycia, zrozumienia i trwałego zapamiętania trudnych zagadnień z wyżej wymienionych dziedzin.

    Treści nauczania, metody i formy zostały dostosowane dla uczniów klasy IV.

    Program może być realizowany:

    • w szkole podstawowej (publicznej i niepublicznej);
    • w systemie klasowo-lekcyjnym, pozaklasowym i pozalekcyjnym;
    • w wymiarze 24 godzin lekcyjnych w 6 blokach po cztery lekcje;
    • na podstawie dołączonego planu pracy.

    Program jest dostosowany do wymogów współczesnej dydaktyki:

    • Sprzyja rozwojowi indywidualnemu ucznia, autorealizacji jednostki;
    • Uczy samokształcenia, samodzielności i odpowiedzialności za wyniki;
    • Rozwija umiejętności pracy w grupie;
    • Rozwija kreatywność;
    • Umożliwia indywidualizację pracy z uczniami, bierze pod uwagę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego;
    • Pomaga kształtować takie kompetencje kluczowe jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresją kulturalną.

    Program jest innowacyjny, ponieważ:

    • Odrzuca metody podawcze, a nawet heurezę jako główny element nauczania;
    • Opiera się na wytwarzaniu przez uczniów ich własnej twórczości i analizowaniu jej pod kątem środków ekspresji, jakie wykorzystali;
    • Opiera się na twórczym działaniu i samokształceniu – pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji;
    • Wymaga odejścia od tradycyjnej nauki w ławce szkolnej: odważnych rozwiązań w zakresie warunków kształcenia pod względem miejsca, czasu i sposoby realizacji zajęć;
    • Sprowadza nauczyciela do roli przewodnika, który jedynie wyznacza kierunek, aktywizuje, odkrywa możliwości i motywuje do działania;
    • Model nauczania zastępuje modelem uczenia się.
   • Wróć do listy artykułów
  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim Godziny pracy sekretariatu: ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • sekretariat@sp4gda.pl
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jana Kochanowskiego 8 83-000 Pruszcz Gdański tel. 58 682-35-75 e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych