liczba odwiedzin: 2562382

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 4

ul. Jana Kasprowicza 16
83-000 Pruszcz Gdański

58 682-20-24

58 682-10-48

szkola4pruszcz@op.pl


Oddziały przedszkolne

ul. Jana Kochanowskiego 8
83-000 Pruszcz Gdański

           58 682-35-75

sp4op@interia.pl

Rozkład dzwonków

07:05 - 07:50        Lekcja 0
08:00 - 08:45        Lekcja 1
08:55 - 09:40        Lekcja 2
09:50 - 10:35        Lekcja 3
10:45 - 11:30        Lekcja 4
11:50 - 12:35        Lekcja 5
12:50 - 13:35        Lekcja 6
13:45 - 14:30        Lekcja 7
14:40 - 15:25        Lekcja 8
15:35 16:20        Lekcja 9

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła z Wojewódzkim Certyfikatem "Szkoły Promującej Zdrowie."

          

Tu znajdziecie informacje na temat naszych planów i działań.

Tu znajdują się informacje na temat naszych działań.

Aktualności

 • Komunikat nr 11 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo,

  w trosce o dostęp do materiałów edukacyjnych dla naszych uczniów/dzieci informuję, że od dnia 6 kwietnia 2020 r., co tydzień w poniedziałek, nasi nauczyciele będą je zamieszali w G Suite Education. Materiały te będą do wykorzystania na cały tydzień.

  Z poważaniem

  Paweł Biesiekierski

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

  im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

 • Link do próbnego egzaminu CKE z języka obcego nowożytnego

  Drodzy ósmoklasiści,

  w dniach od 30 marca 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r. odbędą się próbne egzaminy z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych w formie zdalnej.

  Zachęcamy wszystkich uczniów klas ósmych do podjęcia wyzwania i wzięcia udziału w próbnych egzaminach.

  1. O godz. 9:00 każdego dnia pobierz odpowiedni arkusz do egzaminu próbnego (do języka obcego nowożytnego również nagranie):

  Materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku oraz stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 • Konsultacje ze Szkolnym Doradcą Zawodowym.
  31.03.2020 Szanowni Rodzice i Uczniowie.
  Proponuję państwu możliwość skorzystania z konsultacji ze szkolnym doradcą zawodowym.Będę dla państwa dostępna online w poniedziałki od godz. 12.30-13.30 poprzez komunikator Chat na platformie Google G Suite. Można również kontaktować się ze mną poprzez dziennik elektroniczny Librus, oraz adres email.
 • 31.03.2020

  “Siostro, Bracie – zostań w chacie”

  Organizatorem akcji konkursowej są:

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku www.pbw.slupsk.pl

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku www.pbw.gda.pl

  Biblioteka szkolna ZAPRASZA!!!
 • Konsultacje szkolnych specjalistów
  30.03.2020

  Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

  Proponujemy Wam pomoc psychologiczno-pedagogiczną oferowaną przez specjalistów  naszej szkoły. Każdy ze specjalistów będzie dostępny na Google Suite od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00. Ponadto nasi pedagodzy, psycholodzy i logopedzi będą prowadzili konsultacje w wyznaczonych godzinach. 
 • Komunikat nr 10 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, że Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim oferuje dodatkową, zdalną pomoc w nauce naszych uczniów.

  W szczególnych sytuacjach, wynikających z trudności edukacyjnych dziecka, prosimy o przedstawienie problemu wychowawcom klas.

  W powyższe działania będą zaangażowani nauczyciele świetlicy, nauczyciele wspomagający oraz szkolni terapeuci.

  Z wyrazami szacunku

  Paweł Biesiekierski

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

  im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

 • Komunikat nr 9 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Rodzice, kochani Uczniowie,

  w związku ze zmianą organizacji pracy Szkoły informuję, że nasi nauczyciele będą realizowali dodatkowe konsultacje w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

  Pierwsza godzina będzie stanowiła konsultacje merytoryczne, szczególnie dla uczniów, zaś druga konsultacje wychowawcze.

  O terminach zostaniecie Państwo poinformowani przez nauczycieli uczących Wasze dzieci za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus oraz poczty email G Suite Education.

  Możliwość ustalenia powyższych kontaktów będzie następowała na skutek uprzedniego uzgodnienia Państwa z nauczycielem. Chodzi tu szczególnie o dobór sposobu przebiegu konsultacji (np. Meet, Czat, Messenger, rozmowa telefoniczna) oraz ewentualne dopasowanie do istniejących potrzeb.

 • Komunikat nr 8 Dyrektora Szkoły

  Na podstawie Zarządzenia nr 44/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, celu zapewnienie właściwego skutecznego funkcjonowania Szkoły w tym okresie wprowadza się następujące zasady organizacji i pracy Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim.

  Kontakt ze Szkołą: sekretariat@sp4gda.pl

  Telefon: 533-394-442

  Zdalny sekretariat jest czynny w godzinach 7:30 – 15:30

 • Przypominamy, że nasze konta mają formę: imie.nazwisko@sp4gda.pl.

 • Pomoc psychologiczna.

  W związk ze stanem zagrożenia epidemicznego uruchomiona została w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa. Konsultacje odbywają się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu: 606 393 091. Pomoc świadczy także Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim. Można z niej skorzystać telefonicznie, w godzinach 8.00-15.00, pod numerami: 58 682-33-04 i 796-000-946.

 • Komunikat nr 7 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

  na podstawie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r., poz. 492) Dyrektor Szkoły informuje, że Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim czasowo zawiesza prowadzenie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Ograniczenie to obowiązuje od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. W tym okresie nauczyciele Szkoły będą pracowali zdalnie przy użyciu aplikacji Google Classroom.

 • Motywowanie dziecka do nauki
  23.03.2020

  Od połowy marca rodzice stanęli wobec konieczności wspierania dzieci w procesie edukacyjnym. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ często spotykają się z oporem dzieci i ich brakiem motywacji do nauki w domu. Jak więc zorganizować naukę w domu, aby nie była uciążliwym obowiązkiem, ale przebiegała sprawnie i z mniejszym zaangażowaniem rodziców? 

 • Apel Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański

  dot. wyłączenia z użytkowania obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz ograniczenia handlu żywnością na targowiskach

  W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stwierdzenia rosnącego wskaźnika zachorowań koronawirusem w powiecie gdańskim informuję, że do odwołania wyłączone zostały z użytkowania wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne na terenie miasta Pruszcz Gdański: siłownie na świeżym powietrzu, boiska, place zabaw, skateparki, instalacje rekreacyjne w parkach, miejskie kompleksy rekreacyjne.Jednocześnie apeluję o ograniczenie handlu żywnością na targowiskach tylko do miejsc, w których zapewnione są odpowiednie warunki sanitarne.

 • Komunikat nr 6 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo, drodzy Rodzice, kochani Uczniowie,
  w związku z sytuacją, w której ostatnio znajdujemy się, podjąłem decyzję, że dodatkowa komunikacja jak i nauka zdalna naszych dzieci i uczniów będzie odbywała się przez Google G Suite for Education. Nowy wymiar będzie nadawał nam nowoczesnej i innowacyjnej jakości. Jednak w tym przypadku potrzebujemy wspólnie czasu, zrozumienia i pomocy. W ostatnich dniach zostały utworzone konta wszystkich dzieci/uczniów i nauczycieli naszej Szkoły tak, aby umożliwić pracę zdalną.

 • Komunikat nr 5 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo,

  w związku z reorganizacją pracy jednostki kontakt ze Szkołą jest możliwy w dodzinach 7:30 - 15:30 pod numerem telefonu:

  533-394-442

  Z poważaniem

  Paweł Biesiekierski

 • Komunikat nr 4 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo, drodzy rodzice,

  uprzejmie informuję, że decyzją Dyrektora Szkoły nie ma możliwości wejścia do budynku Szkoły. Bardzo proszę o wyrozumiałość i pomoc w tym zakresie.

  Z wyrazami szacunku

  Paweł Biesiekierski

 • Komunikat nr 3 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo,z dniem 17 marca 2020 r. sekretariat Szkoły będzie pracował zdalnie.

  Powyższa zmiana obowiązuje do odwołania. UWAGA ZMIANA NUMERU TELEFONU

  Nr telefonu: 533 394 442

  Mail: szkola4pruszcz@op.pl

  Z poważaniem

  Paweł Biesiekierski

 • Komunikat nr 2 Dyrektora Szkoły.

  Szanowni Państwo,

  w związku z ogłoszoną w dniu wczorajszym, tj. 11.03.2020 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów, związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, polecenia Wojewody pomorskiego oraz komunikatem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego informuję, że od dnia 12 marca 2020 r. pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 4 do odwołania będzie nieczynna.

  Na bieżąco będziemy Państwo informowali o sytuacji na stronie Szkoły.

  Z wyrazami szacunku

  Paweł Biesiekierski

 • Komunikat nr 1 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Uczniowie,
  zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczne w polskich szkołach, w tym oddziałów przedszkolnych, zostały czasowo ograniczone na okres dwóch tygodni to jest w dniach 12-25.03.2020.


  W dniach 12 i 13 marca 2020 r. odbywać się będą zajęcia opiekuńcze zarówno dla uczniów Szkoły jak i dzieci oddziałów przedszkolnych.


  Od poniedziałku 16.03.2020 r. uczniowie Szkoły/dzieci oddziałów przedszkolnych NIE PRZYCHODZĄ!


  Na bieżąco będziemy Państwa informować o sytuacji poprzez dziennik elektroniczny Librus, stronę internetową www.sp4gda.edupage.org i profil na Facebooku.

 • Zamknięcie miejskich pływalni.

  W związku z ogłoszoną w dniu wczorajszym, tj. 11.03.2020 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów, związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce informuję, że od dnia 12 marca 2020 r. pływalnie przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 4 do odwołania będą nieczynne.

 • Komunikat Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański

  KOMUNIKAT - KORONAWIRUS SARS-CoV-2

  W związku z ogłoszoną w dniu dzisiejszym, tj. 11.03.2020 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów, związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje, że od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie szkół, przedszkoli i żłobków prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański zostaje czasowo ograniczone.

  Dotyczy to placówek:

  1) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 wraz z oddziałami przedszkolnymi,

  2) Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z oddziałami przedszkolnymi,

 • ZAKRĘCONE PYTANIE BIOLOGICZNE MARZEC 2020
  16.03.2020

  Lodowe włosy, to bardzo rzadkie zjawisko, które najłatwiej zaobserwować na martwych, uszkodzonych bądź obumierających częściach roślin, np. kawałkach drewna.

 • Jak wspierać dzieci i młodzież w radzeniu sobie z lękiem?
  17.03.2020

  Jak wzmacniać poczucie bezpieczeństwa dziecka w trakcie zamknięcia szkoły? W związku z zamknięciem placówek edukacyjnych i zaleceniem ograniczenia kontaktów, stoimy jako dorośli przed wyzwaniem szczególnego wsparcia dzieci w tym wyjątkowym czasie.

 • Apel pielęgniarki szkolnej

  Pielęgniarka szkolna obserwuje, że rodzice ignorują zalecenia służb sanitarnych i nadal posyłają do szkoły dzieci z objawami infekcji.

  Po podaniu w domu leków łagodzących obawy chorób uczniowie/dzieci posyłani są z gorączką, biegunką i wymiotami.

  Przypominam, że dziecko chore nie tylko zaraża swoich kolegów, ale również samo jest bardziej podatne na zarażenia. Co najważniejsze, dziecko chore przebywając w szkole niepotrzebnie cierpi.

  Proszę o odpowiedzialne zachowania rodziców oraz zapewnienie chorym dzieciom opieki w domu.

Nasza gazetka szkolna nazywa się "News4You"

Wtorek 07.04.2020

"Razem na Święta"

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Kasprowicza 16
  83-000 Pruszcz Gdański
 • 58 682-20-24
  58 682-10-48

Galeria