• Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • KREATYWNA LEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE INTEGRACYJNEJ.

  Dziś na wesoło powtarzaliśmy słownictwo związane z wyglądem. Oto efekty naszej pracy:

  Izabella Kordek, Daria Łożyńska

 • 21.09.2020

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli klas na walne zebranie Rady Rodziców,

  które odbędzie się 28.09.2020 g. 17.30 na dużej sali gimnmastycznej.

  Zapraszamy.

  Przewodnicząca Rady Rodziców

   

 • KONKURS PLASTYCZNO - POETYCKI.

 • Harmonogram pracy biblioteki szkolnej od dnia 14 września 2020.

 • 14.09.2020

  Moduł Pielęgniarka szkolna został zmodyfikowany

 • Komunikat Dyrektora Szkoły - zmiana formy zebrań z rodzicami

  Komunikat Dyrektora Szkoły - zmiana formy zebrań z rodzicami

  Szanowni Państwo,

  w związku z pojawiającymi się informacjami o wystąpieniu nowych przypadków osób zarażonych COVID-19 na terenie miasta, a jednocześnie mając na uwadze Państwa dobro jak i bezpieczeństwo społeczności szkolnej, następuje zmiana formy spotkań z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim. Termin pozostaje bez zmian.

  Spotkania klas 1 odbędą się na terenie Szkoły, zgodnie z przedstawionym przez wychowawców harmonogramem. 

  Pozostałe spotkania odbędą się zdalnie, za pomocą indywidualnych kont uczniowskich imie.nazwisko@sp4gda.pl  w aplikacji MEET.

  Wychowawcy klas tworząc w kalendarzu spotkanie, we wcześniej ustalonym terminie, zaproszą do uczestniczenia w zebraniu poprzez wysłanie stosownego maila na konto ucznia Google.

  Z poważaniem 

  Paweł Biesiekierski

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

 • Rada Rodziców
  11.09.2020

  Nowe informacje w zakładce Rada Rodziców 

 • Pielęgniarka szkolna
  05.09.2020

  ISTOTNE INFORMACJE PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ DLA RODZICÓW

  NA CZAS PANDEMII Pielęgniarka szkolna 

 • Parking przy pływalni miejskiej.

  Parking przy pływalni miejskiej.

  Szanowni Państwo,

  w trosce o komfort dojazdu do Szkoły, od poniedziałku, postanowiliśmy uruchomić parking przy miejskiej pływalni. Parking będzie otwarty w godzinach: 7:00 - 9:00.

  Ze względu na bezpieczeństwo uczniów po tych godzinach zamykamy.

  Z wyrazami szacunku

  Paweł Biesiekierski

 • Ogłoszenie Biblioteki - Podręczniki.
  03.09.2020
   

  Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Szanowni Rodzice

   

  Biblioteka informuje o sposobie wypożyczania

    Podręczników, Materiałów ćwiczeniowych i Lektur.

   

 • List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

  Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

   

  Szanowni Państwo,

  Dyrektorzy i Nauczyciele,

  Drodzy Uczniowie i Rodzice,

  wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

  Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

  Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

  Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

  Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

  Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
  z nowych technologii.

  Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

  Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

  U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

  Z wyrazami szacunku

  Dariusz Piontkowski

  Minister Edukacji Narodowej

 • Telefony kontaktowe i adres e-mail Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim

  Telefony kontaktowe i adres e-mail Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim

  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim -

  sekretariat: tel. (58) 683-54-12

   

  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży - tel. (58) 691-43-20

   

  Wyżej podane telefony czynne w godzinach od 7:30 - 15:05.

   

  Telefon Alarmowy PSSE w Pruszczu Gdańskim - 503-397-415 - ( czynny

  całodobowo)

   

  Adres e-mail:  psse.pruszczgdanski@pis.gov.pl

 • Komunikat Dyrektora Szkoły

  Komunikat Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, że ubezpiecznie dziecka/ucznia należy dokonywać indywidualnie. Szkoła nie podejmuje się ubezpieczenia grupowego.

  Z poważaniem

  Paweł Biesiekierski

 • Komunikat Dyrektora Szkoły

  Komunikat Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

  przypominamy, że na terenie Szkoły, dla rodziców/opiekunów,
  wymagane jest noszenie maseczki/przyłbicy zakrywającej usta i nos, dezynfekcji rąk lub noszenie rękawiczek.

  W przypadku uczniów Dyrektor Szkoły rekomenduje stosowania maseczek.

  W załącznikach znajdują się materiały dotyczące utrzymania higieny.

  Z poważaniem

  Paweł Biesiekierski

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim.


  Jak_skutecznie_myc_rece.png

  Jak_prawidlowo_dezynfekowac_rece.jpg

  Jak_prawidlowo_nalozyc_i_zdjac_rekawice-1.png

  Jak_prawidlowo_nalozyc_i_zdjac_maseczke.png

 • Zmiana Organizacji pracy Szkoły

  Zmiana Organizacji pracy Szkoły

  Szanowni Państwo, drodzu Uczniowie,

  w celu usprawnienia funkcjonowania pracy Szkoły informuję, że z dniem 3 września 2020 r. uruchamiamy dodatkowe wejście do Szkoły, które znajduje się od strony patio.

  Wejście to przeznaczone będzie tylko i wyłącznie dla uczniów klas 4-8.

  Z poważaniem

  Paweł Biesiekierski Dyrektor Szkoły podstwaowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim.

 • Zmiana organizacji pracy Szkoły

  Zmiana organizacji pracy Szkoły

  Szanowni Państwo, drodzu Uczniowie,

  po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Dyrektora Szkoły przez Radę Rodziców, zgodnie z Zarządzeniem nr 71/2019/2020 w sprawie zmian organizacji funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim w czasie pandemii COVID-19 pragnę przypomnieć, że uczniowie przychodzą do Szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed lekcjami. Dotyczy to uczniów, którzy nie uczęszczają na świetlicę szkolną.

  Z poważaniem

  Paweł Biesiekierski Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim.

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Kasprowicza 16
  83-000 Pruszcz Gdański
 • 58 682-20-24
  58 682-10-48

Galeria