• Oddziały przedszkolne

    •  

                  

     Terminy i kryteria rekrutacji kandydatów do oddziałów przedszkolnych przy ulicy Kochanowskiego 8

     i Kasprowicza 16 na rok szkolny 2022/2023.

      

      

     Listy kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych przy ulicy Kasprowicza 16 - 13.05.2022 r.

     Lista_kandydatow_przyjetych_6_-_latki_Kasprowicza_16.pdf

     Listy kandydatów nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych przy ulicy Kasprowicza 16 - 13.05.2022 r.

     Lista_kandydatow_nieprzyjetych_6_-_latki_Kasprowicza_16.pdf

     Listy kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych przy ulicy Kochanowskiego 8 - 13.05.2022 r.

     lista_kandydatow_przyjetych_3-5_latki_Kochanowskiego_8.pdf

     Listy kandydatów nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych przy ulicy Kochanowskiego 8 - 13.05.2022 r.

     Lista_kandydatow_nieprzyjetych_3-5_latki_Kochanowskiego_8.pdf

      

     Uwaga!

     Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane do naszych oddziałów przedszkolnych są proszeni o potwierdzenie woli przyjęcia i dostarczenie podpisanego oświadczenia woli do placówki przy ulicy Kochanowskiego 8 w terminie do 9 maja (włącznie) do godziny 14.00.  W przypadku braku złożenia dokumentu w w.w. terminie dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.

      

     oświadczenie_woli_przyjęcia_pdf. (proszę kliknąć)

      

     29.04.2022 r.

     Listy osób zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych przy ulicy Kasprowicza 16

     6_latki_

     6_latki__cz_2.pdf

      

     Listy osób niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych przy ulicy Kasprowicza 16

     6_latki_N_cz1.pdf

      

     Listy osób zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych przy ulicy Kochanowskiego 8

     3_latki.pdf

     3_latki_cz_2.pdf

     4_latki.pdf

     5_latki_cz_1.pdf

      

     Lista osób niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych przy ulicy Kochanowskiego 8

     3_latki_N_cz_1.pdf

     3_latki_N_cz_2.pdf

     4_latki_N.pdf

     5_latki_N.pdf

      

      

      

     Szanowni Państwo!

     Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 4 im I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim rozpocznie się w dniach od 1 marca 2022 r. do 14 marca 2022 r.  poprzez logowanie się do systemu (link poniżej).

     Wszystkich chętnych kandydatów w wieku 3-5 lat zapraszamy do udziału w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy ulicy Kochanowskiego 8 Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim.

     Kandydatów 6 - letnich z rocznika 2016 zapraszamy do udziału w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy ulicy Kasprowicza 16.

      

     Link do systemu:   https://pruszczgdanski.formico.pl

     link będzie aktywny  od dnia 1 marca 2022 r.

     Po zalogowaniu się do sytemu wydrukowany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów należy wydrukować i złożyć w budynku przy ulicy Kochanowskiego 8 do dnia 14 marca 2022 r. do godziny 15.00

      

     Zasady rekrutacji

     https://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykul/578/10930/rekrutacja-do-publicznych-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-w-pruszczu-gdanskim-na-rok-szkolny-2022-2023

     https://pruszcz-gdanski.pl/portal-aktualnosci-lista.qbpage?articleId=474815

     https://bip.pruszcz-gdanski.pl/zarzadzenie/10886/zarzadzenie-nr-9-2022

      

      

     Załącznik Nr 1  do zarządzenia Nr 9/2022 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 14 stycznia 2022 r.

      

     Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
     w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański.

     Lp.

     Czynność

     Postępowanie

     rekrutacyjne

     Postępowanie

     uzupełniające

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     od 1 marca 2022 r.

     do 14 marca 2022 r.

     (do godziny 15.00)

      

     od 17 sierpnia

     do 19 sierpnia 2022 r.

     (do godziny 15.00)

     2.

     Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     29 kwietnia 2022 r.

     24 sierpnia 2022 r.

     3.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

     do 9 maja 2022 r.

     do 26 sierpnia 2022 r.

     4.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     3 maja 2022 r.

     29 sierpnia 2022 r.

      

      

      

     Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

      

     Kryteria, dokumenty potwierdzające ich spełnianie oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański określone w uchwale Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. 

      

     PUBLICZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

     L.p.

     Kryterium

     Liczba punktów

     Dokument

     1.

     Rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie uczęszczało nadal do tego samego przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami 
     przedszkolnymi lub zespołu szkolno-przedszkolnego 
     w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja

      

     16

     oświadczenie rodzica na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. 
     http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/147776

     2.

     Kandydat posiada rodzeństwo wspólnie ubiegające się do placówki wychowania przedszkolnego

      

     10

     oświadczenie rodzica na formularzu 
     stanowiącym załącznik do Uchwały Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. http://www.ebip.pl/Start/51/ActDetails/147776

     3.

     Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego ubiega się o 
     przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole 
     podstawowej (przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym), której obwód jest właściwy dla jego miejsca zamieszkania 

      

     20

     oświadczenie rodzica na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. 
     http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/147776

     4.

     Oboje rodzice kandydata (lub rodzic w przypadku samotnego wychowywania kandydata) pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym

      

     5

     zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego; lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w systemie 
     dziennym.

     5.

     Oboje rodzice kandydata (lub rodzic w przypadku samotnego wychowywania kandydata) rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie 
     Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w związku
     z miejscem zamieszkania w Pruszczu Gdańskim

      

     65

      

     poświadczona przez rodzica kandydata kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja lub wydruk pierwszej stron ww.zeznania elektroniczną wraz z urzędowym poświadczeniem jego odbioru

     6.

     Jeden z rodziców (nie dotyczy rodzica samotnie 
     wychowującego kandydata) rozlicza się z podatku 
     dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie 
     Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w związku
     z miejscem zamieszkani

      

     50

     poświadczona przez rodzica kandydata kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja lub wydruk pierwszej strony ww. zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną wraz z urzędowym 
     poświadczeniem jego odbiór

      

      

      

      

      

      

      

  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • sekretariat@sp4gda.pl
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych