• Podstawowe informacje

    •  

      Numer konta bankowego dla uczniów (klasy I-VIII):  

     02 8335 0003 0121 1768 2000 0040

      Numer konta bankowego dla oddziałów przedszkolnych (włącznie z zerówkami):  

     78 8335 0003 0121 1768 2000 0030

      

      

     Informacja dla Rodziców uczniów/dzieci korzystających z wyżywienia w Szkole i oddziałach przedszkolnych przy ulicy Kasprowicza 16 oraz oddziałach przedszkolnych przy ulicy Kochanowskiego 8

      

     Szanowni Państwo,

     wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w celu podniesienia jakości sposobu rozliczeń za posiłki, wdrożyliśmy nowy system obsługujący opłaty za wyżywienie w Szkole i oddziałach przedszkolnych powiązany z dziennikiem elektronicznym UONET+.

      

     Na skutek tego zmianie uległ Regulamin stołówki szkolnej* oraz Regulamin korzystania z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych*.

      

     Wyżej wymienione regulaminy określające zasady korzystania z posiłków zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp4gda.edupage.org* w zakładce O szkole/Szkoła/Dokumenty* oraz Uczniowie i rodzice/Stołówka* oraz O szkole/Oddziały przedszkolne/O nas*.

      

     W związku z powyższym odpłatność za wyżywienie następuje po każdym miesiącu, w którym uczeń/dziecko uprawnione było do skorzystania z posiłku.

      

     Podstawą do rozliczenia opłat za obiady będzie informacja o nieobecności ucznia/dziecka zaznaczona przez rodzica w dzienniku elektronicznym UONET+. W tym celu przygotowano odrębne instrukcje w jaki sposób należy tego dokonać.

      

     Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe zapisy:

      

     REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim ul. Kasprowicza 16

     „…§ 5

     1. Warunkiem braku naliczenia opłaty za obiad jest zgłoszenie przez Rodzica nieobecności dziecka lub ucznia w Szkole najpóźniej do godziny 8.00 w dniu nieobecności poprzez dziennik elektroniczny  UONET+.
     2. W przypadku uczestniczenia dziecka lub ucznia w wycieczce/wyjściu szkolnym, odwołanie obiadu leży po stronie Rodzica.
     3. W przypadku braku zgłoszenia przez Rodzica nieobecności dziecka lub ucznia korzystającego z obiadu do godziny 8.00 w dniu nieobecności, opłata za posiłek zostanie naliczona bez możliwości jej odliczenia. …”

      

     REGULAMIN korzystania z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych przy ulicy Kochanowskiego 8 w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

     „… §5

     1. Warunkiem braku naliczenia opłaty za obiad jest zgłoszenie przez Rodzica nieobecności dziecka w Szkole najpóźniej do godziny 8.00 w dniu nieobecności poprzez dziennik elektroniczny  UONET+.
     2. W przypadku uczestniczenia dziecka w wycieczce/wyjściu szkolnym, odwołanie obiadu leży po stronie Rodzica.
     3. W przypadku braku zgłoszenia przez Rodzica nieobecności dziecka korzystającego z obiadu do godziny 8.00 w dniu nieobecności, opłata za posiłek zostanie naliczona bez możliwości jej odliczenia. …”

      

     Informacja o wysokości opłat znajdować się będzie w dzienniku elektronicznym UONET+ w konsoli rodzica Uczeń/Opłaty. Ujemny stan „na start” oznacza nadpłatę na dzień 31 grudnia 2022 r., natomiast dodatni stan „na start” oznacza zaległość w opłatach.

     W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Panią Martą Rutkowską: telefon 58 682 20 24 wewnętrzny 137, e-mail: ksiegowosc@sp4gda.pl

      

     Uprzejmie prosimy o zachowanie terminowości dokonywania opłat przypadających na 15 dzień każdego miesiąca oraz wpłatę na właściwy numer rachunku, który widoczny jest w dzienniku elektronicznym, w zakładce „Opłaty”.

      

     W przypadku braku akceptacji nowych regulaminów prosimy o złożenie w sekretariacie szkoły, pisemnej rezygnacji z korzystania z posiłków.

     Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

     Z wyrazami szacunku

     Paweł Biesiekierski

      

     (*) hiperłącza

     Instrukcja zgłaszania nieobecności dziecka oddziałów przedszkolnych ( w tym zerówek).pdf

     Instrukcja zgłaszania nieobecności ucznia.pdf

      

      

     Obiady wydawane są na przerwach w godzinach: 11.30 - 14.00

          

            KLASY: I - III   11.30 - 11.50

            KLASY: IV - VIII  12.35 - 12.50

            ZERÓWKI: 13.00 - 13.20

            POZOSTALI UCZNIOWIE:  13.35 - 13.45

      

     1. Uczniów klas I -  sprowadzają na stołówkę nauczyciele i przebywają z uczniami w czasie obiadu na  stołówce.
     2. O bezpieczeństwo i dobre maniery uczniów w czasie spożywania obiadów dbają nauczyciele  dyżurujący na stołówce szkolnej.                                  

      

             Regulamin Stołówki Szkolnej w SP4 ul. Kasprowicza 16                                   

          

      

  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim Godziny pracy sekretariatu: ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jana Kochanowskiego 8 83-000 Pruszcz Gdański tel. 58 682-35-75 e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych