• „Reading is your power”
   • „Reading is your power”

   • 15.11.2022 10:00
   • Innowacja metodyczno- programowa z języka angielskiego
                   

     
   • Prowadzący: mgr Daria Łożyńska

    Tytuł: „Reading is your power”

    Przedmiot: język angielski

    Rodzaj innowacji: metodyczno-programowa

    Adresat innowacji: klasa 6D

    Zakres/warunki: 6 godzin na semestr/lekturę

    Data wprowadzenia : październik 2022 r.

    Data zakończenia: maj 2023 r.

     

    GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

    „Reading is your Power” to innowacja prowadzona przy współpracy z wydawnictwem Pearson.

    Podczas zajęć omawiane są książki z serii Pearson English Kids Readers oraz  Pearson English Readers.  Wspólnie z uczniami wybraliśmy dwie lektury: Coco oraz Peter Pan.

    Do każdej książki z serii Pearson są przygotowane gotowe karty pracy oraz  nagrania, które nauczyciel może wykorzystać podczas zajęć. Stanowią  one bazę pomocniczą, jednak nie ograniczają do indywidualnych działań i kreatywnych form proponowanych przez nauczyciela.

     Treść książek jest dostosowana do wieku uczniów oraz zakresu słownictwa, którym   posługują się oni na swoim poziomie zaawansowania językowego. W trakcie pierwszego roku, tj. wdrażania innowacji oraz badania zainteresowania i zaangażowania uczniów, omówione zostaną dwie lektury (po jednej na każdy semestr).

              Na pracę z książką przeznaczamy 2-3 godziny lekcyjne, w zależności od możliwości językowych grupy. Pozostałe 3 godziny to czas wykorzystany na kreatywne działania mające na celu utrwalenie słownictwa, konstrukcji gramatycznych, pobudzenie uczniów do działania oraz twórczej pracy.

    Każde zajęcia składają się z trzech etapów: pre-reading, while-reading i post-reading, aby uczniowie mogli zapoznać się z treścią książki, przeczytać książkę w aktywny sposób oraz utrwalić nowopoznane słowa i zwroty.

               Uczniowie czytają wybrane fragmenty książek podczas lekcji, w przestrzeni przyjaznej uczniom, w której uczniowie mogą poczuć się swobodnie. W tym celu można dokonać zmiany ustawienia stolików i krzeseł w sali lekcyjnej. Warto, aby każdy uczeń prowadził zeszyt przeznaczony do lektur omawianych na zajęciach. W zeszycie uczniowie będą zapisywać kluczowe zwroty i zdania, wklejać karty z ćwiczeniami, a także tworzyć mapy myśli i lapbooki.

    Podczas zajęć wykorzystane zostaną różnorodne metody aktywizujące: pantomima, drama, układanie i prezentacja krótkich dialogów, śpiewanie piosenek oraz prezentacja spektaklu. Na zajęciach przeważać będzie forma pracy w grupie oraz pracy w parach, niemniej jednak czasami uczniowie pracować będą indywidualnie.

    CELE:

    • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,
    • zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego,
    • rozwijanie w uczniu poczucia własnej wartości, a także wiary we własne możliwości,
    • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego,
    • rozbudzenie pasji do nauki języka obcego,
    • poszerzanie zakresu słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym,
    • rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji,
    • integracja zespołu,
    • poprawa wymowy z uwzględnieniem intonacji i akcentu,
    • kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur,
    • kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia,
    • promowanie czytelnictwa.

     

     

     

   • Wróć do listy artykułów
  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim Godziny pracy sekretariatu: ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • sekretariat@sp4gda.pl
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jana Kochanowskiego 8 83-000 Pruszcz Gdański tel. 58 682-35-75 e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych