• Innowacja pedagogiczna w przygotowaniu ósmoklasistów do egzaminu z języka angielskiego.

   • 07.02.2023 10:39
   • Innowacja pedagogiczna w przygotowaniu ósmoklasistów do egzaminu z języka angielskiego
    z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu InstaLing.

   • Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim                                                                                               

    Autor innowacji:  mgr Joanna Leśnikowska - nauczyciel języka angielskiego

                                    mgr Sandra Nowak – nauczyciel języka angielskiego

                                    mgr Janina Wszelaka - Zachłowska – nauczyciel języka angielskiego

                                    mgr Marta Konieczek – nauczyciel języka angielskiego

    Rodzaj innowacji: innowacja metodyczna

    Przedmiot: język angielski

    Adresaci: uczniowie klas VII - VIII

    Czas realizacji: rok szkolny 2022/2023

    Okoliczności wprowadzenia innowacji

      Kluczową kwestią w celu uzyskania wysokich wyników na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego jest przyswojenie określonej w podstawie programowej bazy słownictwa z czternastu działów tematycznych. Bogaty zasób wyrazów potrzebny jest do realizacji wszystkich zadań egzaminacyjnych (tj. np. czytania ze zrozumieniem, reagowania językowego, funkcji językowych, słuchania jak i tworzenia wypowiedzi pisemnej).  Zapamiętywanie dużej ilości nowych słów z każdego z działów bywa dla uczniów nie lada wyzwaniem. Często jest to żmudny i pełen trudu proces, który wymaga od ósmoklasistów dużego wkładu pracy,  samodyscypliny i systematyczności. Dlatego też,  w naszej codziennej pracy nauczyciela – językowca obserwujemy z roku na rok poprawiające się umiejętności słuchania ze zrozumieniem i reagowania językowego, jednak uczniowie wciąż są zdeprymowani ilością  słownictwa do zapamiętania.

     Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim chcielibyśmy ułatwić, uatrakcyjnić a także pomóc w wypracowaniu nawyku systematycznej pracy w procesie przyswajania słownictwa egzaminacyjnego. Wykorzystując w codziennej pracy narzędzie jakim jest ogólnopolski programu InstaLing, mamy nadzieję na poprawę jakości pracy nauczycieli anglistów, poprawę jakości pracy ucznia, a tym samym poprawę jakości pracy szkoły.

    Założenia

    Innowacja pedagogiczna opierać się będzie na codziennej, kilkuminutowej pracy na platformie InstaLing służącej do przyswajania egzaminacyjnego słownictwa. Podstawowym założeniem programu InstaLing jest doskonalenie umiejętności językowych oraz zmotywowanie uczniów do systematycznej pracy. Nauka odbywać się będzie w interesującej  i motywującej formie quizu, w którym uczeń będzie miał za zadanie rozwiązać różnego rodzaju zadania leksykalne. Poziom trudności jest dostosowany do bieżących i indywidualnych umiejętności ucznia. Przejście na kolejne poziomy następuje po opanowaniu wcześniejszego zakresu materiału, dzięki czemu dziecko nie jest ani przytłoczone ilością nowego materiału ani nie traci czasu na powtórki słówek i zasad które już zna. Każdego dnia uczeń rozpoczyna pracę z niewielkim zestawem nowych słówek a gdy popełni błąd, wyświetlana jest poprawna odpowiedź wraz z nagraniem wymowy stworzonym przez profesjonalnego lektora. Dodatkową zaletę programu stanowi fakt, iż jest to inteligentne narzędzie, które pozwala na wykorzystanie synonimów i uznaje wszystkie poprawne odpowiedzi.
    Nauczyciel przypisuje słówka z omawianego w szkole materiału, a uczniowie przy pomocy  InstaLing powtarzają je w domu. Pojedyncza sesja trwa od kilku do kilkunastu minut.  Zarówno rodzice jak i nauczyciele mają wgląd w raporty z postępów dzieci. Raporty obejmują systematyczność pracy i stopień opanowania materiału.  Dostęp do raportów umożliwia rodzicom motywowanie dzieci do systematycznej pracy. Efektywne zarządzanie czasem, poprzez systematyczną pracę po ok. 5 minut dziennie przez tydzień, zmniejsza nie tylko wysiłek związany z wielogodzinną nauką, ale również przynosi długofalowo znacznie lepsze efekty.

    Cele ogólne:

    • osiągnięcie wyższych wyników z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego,
    • motywowanie do systematycznej pracy oraz wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języków obcych,
    • wzbogacenie zasobu słownictwa wymaganego na egzaminie,
    • podnoszenie efektów pracy uczniów,
    • zachęcanie do korzystania z narzędzi TIK w codziennej nauce,
    • zdobywanie wiedzy i umiejętności w sposób kreatywny i atrakcyjny dla uczniów,
    • podnoszenie jakości pracy ucznia i szkoły.

     

    Cele szczegółowe:

    UCZNIOWIE:

    • poznają nowe słowa w języku angielskim (poziom trudności indywidualnie dostosowany do poziomu ucznia),
    • utrwalają materiał leksykalny w abstrakcyjny sposób,
    • słyszą i zapamiętują poprawną wymowę słów,
    • potrafią poprawnie zapisać usłyszane w nagraniach egzaminacyjnych wyrazy,
    • używają telefonów, laptopów, tabletów do nauki języka obcego,
    • mają codzienny kontakt z językiem angielskim.

     

    Formy pracy: praca indywidualna

    Przewidywane efekty:

    DLA UCZNIÓW

    • wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów,
    • rozwój umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku angielskim,
    • bieżące obserwowanie efektów systematycznej pracy w domu,
    • podniesienie motywacji do nauki języka obcego,
    • wzrost pewności siebie oraz satysfakcji z pogłębiania znajomości języka angielskiego.

     

    DLA SZKOŁY

    • otrzymanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w programie oraz umiejętność korzystania z InstaLing w nauczaniu języków obcych,
    • poprawa wyników uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty.

     

     

     

     

   • Wróć do listy artykułów
  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim Godziny pracy sekretariatu: ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • sekretariat@sp4gda.pl
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jana Kochanowskiego 8 83-000 Pruszcz Gdański tel. 58 682-35-75 e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych