• Projekt eTwinning
   • Projekt eTwinning

   • 31.05.2022 09:29
   • Główną ideą projektu jest podzielenie się, pomiędzy krajami położonymi w różnych częściach
    Europy, informacjami na temat tego co robimy w szkole, aby zaangażować uczniów i ich rodziny w pomoc środowisku, a tym samym chronić planetę. Oprócz dzielenia się informacjami w zakresie edukacji ekologicznej, uczniowie będą również rozwijać swoje umiejętności ICT oraz językowe.
   •  

    Projekt międzynarodowy eTwinning
    Nazwa projektu: Green Inclusion
    Rok realizacji projektu: 2021/2022
    Partnerzy: Portugalia, Polska, Turcja, Francja
    Osoby zaangażowane w pracy nad projektem: Janina Wszelaka-Zachłowska,
    Anna Studzińska, Joanna Leśnikowska
    O projekcie:
    Głównym celem projektu jest wykorzystanie edukacji ekologicznej jako narzędzia promowania integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami. W projekcie przewidziano przekształcenie części dziedzińca szkolnego w szkolny ekologiczny ogród warzywny.
    Doświadczenia zdobyte na świeżym powietrzu mają sprzyjać rozwojowi poczucia własnej wartości uczniów, ich socjalizacji, pozytywnych relacji nauczyciel - uczeń oraz pozytywnego nastawienia do szkoły.
    Jako produkt końcowy uczniowie stworzą magazyn za pomocą programu Madmagz, w którym opublikują swoje doświadczenia, podzielą się dobrymi praktykami, udzielą porad na temat rolnictwa ekologicznego oraz pokażą uprawę swoich produktów.
    Cele:
    Do celów szczegółowych projektu należy rozwijanie niektórych kompetencji w zakresie uczenia się przez całe życie, takich jak: współpraca, komunikacja, umiejętności cyfrowe, przywództwo, inicjatywa i kreatywność, umiejętności badawcze, opanowanie języka angielskiego, świadomość ekologiczna, tolerancja oraz włączenie społeczne.
    Postęp działań:
    Współpraca pomiędzy partnerami będzie odbywać się co miesiąc, wykorzystując pocztę elektroniczną oraz czat eTwinning jako środek komunikacji. 
    Październik: Stworzenie logo projektu i przedstawienie swoich pomysłów zagranicznym partnerom.
    Listopad: wybór nazwy magazynu, organizowanie indeksu czasopism. Przypisywanie artykułów.
    Grudzień: prezentacja ekologicznego ogrodu warzywnego i szklarni. Kalendarz siewu.
    Styczeń: znaczenie projektu w szkole, a także wpływ na zaangażowanych uczniów.
    Luty: pisanie artykułów: znaczenie przygotowania gleby do sadzenia i stosowania metody permakultury.
    Marzec: raport prasowy: sadzenie ogrodu warzywnego, znaczenie podlewania i używania
    kompostu.
    Kwiecień: Podsumowanie i wydanie magazynu.
    Maj: Ocena projektu za pomocą formularzy Google.
    Spodziewane rezultaty:
    Produktem końcowym będzie magazyn stworzony z wykorzystaniem programu Madmagz oraz udostępnienie go zarówno na portalach społecznościowych, stronie internetowej szkoły, jak i na Twinspace. Projekt ten ma na celu poprawę praktyki szkolnej poprzez zapoznanie uczniów z narzędziami cyfrowymi dostępnymi w klasie oraz opracowanie różnych 
    i bardziej innowacyjnych sposobów uczenia się i nauczania. Projekt ma również na celu poszerzenie horyzontów uczniów, rozwijanie świadomości europejskiej, a wreszcie tworzenie odpowiedzialnych obywateli cyfrowych. Ponadto, celem projektu jest poprawa wiedzy i umiejętności uczniów w klasie i poza nią, przygotowując ich w ten sposób do przyszłego
    rynku pracy.

   • Wróć do listy artykułów
  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4
    im. Ignacego Jana Paderewskiego
    w Pruszczu Gdańskim

    Godziny pracy sekretariatu:
    ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • 58 682-20-24
    58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16
    83-000 Pruszcz Gdański

    83-000 Pruszcz Gdański
    Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4
    ul. Jana Kochanowskiego 8
    83-000 Pruszcz Gdański

    tel. 58 682-35-75
    e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych