• Dni wolne

    • Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700 i poz. 1730) oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i poz. 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810) w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej  im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim zostają wyznaczone dni wolne od zajęć dydaktycznych:

     1) 22.12.2022 r. 

     2)  31.10.2022 r.

     3) 02.05.2023 r. 

     4) 23.05.2023 r. - egzamin ósmoklasisty

     5) 24.05.2023 r. - egzamin ósmoklasisty

     6) 25.05.2023 r. - egzamin ósmoklasisty

     7) 01.06.2023 r. 

     8) 09.06.2023 r. 

      

     Dni, o których mowa powyżej zostały pozytywnie zaopiniowane uchwałą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim w dniu 29 września 2022 r.

     W wyżej wymienionych dniach Szkoła organizuje zajęcią opiekuńczo-wychowawcze.

     Dyrekcja Szkoły

  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim Godziny pracy sekretariatu: ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • sekretariat@sp4gda.pl
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jana Kochanowskiego 8 83-000 Pruszcz Gdański tel. 58 682-35-75 e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych