• Dni wolne

    •    Na podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej  im. I.J.Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim zostają wyznaczone dni wolne:

     1. 02.11.2020 r.

     2. 22.12.2020 r.

     3. 25.05. 2021 r. - egzamin ósmoklasisty,

     4. 26.05. 2021 r. - egzamin ósmoklasisty,

     5. 27.05. 2021 r. - egzamin ósmoklasisty,

     6. 02.06. 2021 r.,

     7. 04.06. 2021 r.,

     W dniach, o których mowa w  § 5 ust. 1, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim Godziny pracy sekretariatu: ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • sekretariat@sp4gda.pl
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jana Kochanowskiego 8 83-000 Pruszcz Gdański tel. 58 682-35-75 e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych