Rekrutacja

Oddziały przedszkolne

 

K R Y T E R I A  I  T E R M I N Y

Wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych

w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego

w Pruszczu Gdańskim

składa się w budynku przy ulicy Kochanowskiego 8

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

 

Kryteria, dokumenty potwierdzające ich spełnianie oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański określone w uchwale Nr XXX/278/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 6 marca 2017 r.

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLA

 

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument

1.

kandydat w roku, w którym odbywa się rekrutacja, kończy 3 lub 4 lata.

 

30

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub szkoły, na formularzu – zał. nr 1

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

2.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola w roku szkolnym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja i będzie uczęszczało nadal w roku szkolnym, na którym przeprowadzana jest rekrutacja

 

10

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub szkoły, na formularzu – zał. nr 1

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

3.

oboje rodzice kandydata (lub rodzic w przypadku samotnego wychowania kandydata) pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym

 

10

oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym, na formularzu – zał. nr 2

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

4.

przynajmniej jeden z rodziców rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w związku z miejscem zamieszkania w Pruszczu Gdańskim

 

60

oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania wskazanym w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim do celów podatkowych, na formularzu – zał. nr 3

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

5.

zadeklarowana ilość godzin korzystania z wychowania przedszkolnego ponad 5-cio godzinny bezpłatny czas wychowania przedszkolnego, wyniesie:

 1. 1 godzinę
 2. 2 godziny
 3. 3 godziny
 4. 4 godziny
 5. 5 godzin

 

 

 

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

oświadczenie rodzica o zadeklarowaniu ilości godzin korzystania przez kandydata z wychowania przedszkolnego, na formularzu – zał. nr 4

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

 

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

 

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument

1.

kandydat w roku, w którym odbywa się rekrutacja, kończy 5 lub 6 lat

 

30

 

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub szkoły, na formularzu – zał. nr 1

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

2.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do  tej samej szkoły w roku szkolnym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja i będzie uczęszczało nadal w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja

 

10

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub szkoły, na formularzu – zał. nr 1

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

3.

oboje rodzice kandydata (lub rodzic w przypadku samotnego wychowania kandydata) pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym

 

10

oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki

w systemie dziennym, na formularzu – zał. nr 2

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

4.

przynajmniej jeden z rodziców rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w związku z miejscem zamieszkania w Pruszczu Gdańskim

60

oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania wskazanym w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim do celów podatkowych, na formularzu – zał. nr 3

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim:

 

 

L.p.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca

do 30 marca 2018 r.

(do godz. 15.00)

od 20 sierpnia

do 22 sierpnia 2018 r.

(do godz. 15.00)

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25 kwietnia 2018 r.

27 sierpnia 2018 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

do 7 maja 2018 r.

do 28 sierpnia 2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10 maja 2018 r.

29 sierpnia 2018 r.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Kasprowicza 16
  83-000 Pruszcz Gdański
 • 58 682-20-24
  58 682-10-48

Galeria