Pielęgniarka szkolna

Aktualności

 

 

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SWOJE DZIECI Z ZASADAMI BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W TRAKCIE PANDEMII

ORAZ KORZYSTANIA Z POMOCY W GABINECIE PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ.

 

DZIECI MUSZĄ MIEĆ ZE SOBĄ W SZKOLE MASECZKĘ

DO ZASŁANIANIA UST I NOSA.

W przypadku zaobserwowania przez nauczyciela objawów infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel),lub gorączki, Dziecko zostanie poproszone o niezwłoczne założenie maseczki i zachowanie dystansu (minimum 2m )

od pozostałych uczniów klasy oraz nauczyciela. W przypadku podejrzenia infekcji nie chodzimy po szkole, informujemy nauczyciela i oczekujemy

na osobę (pielęgniarka, pracownik szkoły), która zmierzy temperaturę

i podejmie kolejne działania.

W KAŻDYM INNYM PRZYPADKU (URAZ, ZACHOROWANIE, PROFILAKTYKA) NAWET BEZ OBJAWÓW INFEKCJI

DO GABINETU PIELĘGNIARKI PRZYCHODZIMY ZAWSZE W MASECZCE!!!

 

PROSZĘ WYPOSAŻYĆ DZIECI W KILKA CZYSTYCH MASECZEK, w ilości zapewniającej bezpieczne korzystanie z nich w ciągu całego pobytu

w szkole.

Czyste maseczki przechowujemy w osobnym oznaczonym „CZYSTE” zamykanym woreczku.

Brudne (wilgotne, użyte) maseczki umieszczamy w drugim szczelnie zamykanym woreczku oznaczonym „BRUDNE”.

Przed założeniem czystej maseczki i po zdjęciu brudnej zawsze należy dokładnie umyć ręce.

 

 

 

DDM: dezynfekcji, dystansu i maseczek.

 

 

Zapraszam do zapoznania się z informacjami

w zakładce „Pielęgniarka szkolna” – COVID

wraz z Dziećmi w Rodzinnym gronie, a także nauczenie swych Pociech prawidłowych zachowań oraz szacunku i odpowiedzialności dla siebie

i innych.

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

JAK CZĘSTO ZMIENIAĆ MASECZKĘ?

 

 

Pamiętaj, ze im dłużej nosisz maseczkę z materiału, tym bardziej staje się niebezpieczna. Przy każdym oddechu osadzają się na niej kolejne cząsteczki śliny, a co za tym idzie, kolejne miliony wirusów i bakterii. Taka zaśliniona, wilgotna maseczka to raj dla koronawirusa. To, jak szybko powinniśmy sięgnąć po nową maseczkę zależy też od tego,

z czego dana maseczka jest wykonana. Im słabiej nas chroni dany materiał, tym częściej powinniśmy zmieniać maseczkę. Najpóźniej wtedy, gdy poczujemy dyskomfort z powodu jej zawilgocenia.

JEŚLI WIĘC WYCHODZISZ Z DOMU NA DŁUŻEJ,

ZABIERZ ZE SOBĄ CHOĆ JEDNĄ ZAPASOWĄ MASECZKĘ.

 

MASEK JEDNORAZOWYCH MOŻNA UŻYĆ, TYLKO RAZ.

 

PRANIE MASEK WIELORAZOWYCH należy robić w temperaturze co najmniej 60 stopni przez minimum 45 minut.

MASKI WIELORAZOWE NIE MOGĄ BYĆ PRANE Z INNYMI RZECZAMI! 

A samą czynność należy wykonać tuż po powrocie do domu, kiedy

na zewnątrz używaliśmy maski. Należy ją ostrożnie zdjąć i wyprać. Wówczas maleje ryzyko, że bakterie przedostaną się z niej na inne rzeczy w naszym domu. Jeśli jednak nie możemy prania wykonać od razu, możemy

SCHOWAĆ MASKĘ NP. W FOLIOWYM WORKU SZCZELNIE ZAMKNĄĆ, AŻ DO PRANIA.

 

Gdy maska zostanie już wyprana i wyschnie, ważna jest jeszcze jedna czynność, którą należy wykonać, a mianowicie: PRASOWANIENajlepiej zrobić to w maksymalnej temperaturze. Później maskę trzeba przechowywać w czystym miejscu, póki znów nie będziemy z niej korzystać.

 

WYMIENIAJ MASECZKĘ!

DBAJ O JEJ CZYSTOŚĆ!

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

Drodzy Rodzice !

Przypominam że Dzieci przed wyjściem do szkoły powinny w domu zjeść

pierwszy posiłek i napić się.

Coraz częściej dzieci pojawiające się w gabinecie pielęgniarki szkolnej

z powodu bólów brzucha lub głowy w trakcie rozmowy informują

że nie zjadły w domu śniadania bo rodzice spieszyli się do pracy.

Młody organizm potrzebuje wiele energii aby uczyć się i bawić.

Koniecznie zadbajcie o to by Wasze dziecko, bez względu na to czy jest

sześcio czy trzynastolatkiem, zabierało ze sobą do szkoły drugie śniadanie

i wodę do picia.

Ilość jedzenia i picia powinna być adekwatna do wieku dziecka, jego

zapotrzebowania na energię (na przykład gdy w danym dniu są lekcje

wychowania fizycznego), oraz czasu który spędzi ono w szkole.

Zadbajcie aby był to pełnowartościowy zdrowy posiłek, nie batony

czy słodkie przekąski.

Przypominam Państwu że ze względów epidemiologicznych wyłączone

zostało źródełko wody pitnej na terenie szkoły. Dolegliwości bólowe

i osłabienia spowodowane odwodnieniem i zbyt długą głodówką staje

się obecnie dużym problemem.

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTNE INFORMACJE PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ DLA RODZICÓW

NA CZAS PANDEMII

PROSZĘ WYPOSAŻYĆ DZIECI W KARTECZKI Z AKTUALNYM NUMEREM TELEFONU DO RODZICA/ OPIEKUNA.

Numer telefonu do gabinetu pielęgniarki szkolnej

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

695 240 103

lub 58/ 682 20 24 wewn.  142

 

Rodziców i Pracowników szkoły prosimy o ograniczenie kontaktów osobistych, zapraszamy do korzystania z teleporadJ

 

- PRZYPOMINAMY ŻE RODZIC/Opiekun Dziecka MA PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WYRAZIĆ SPRZECIW WOBEC OBJĘCIA DZIECKA/Ucznia OPIEKĄ PROFILAKTYCZNĄ PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ. Sprzeciw nie dotyczy udzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia Dziecka.

- RODZICE UCZNIÓW ze specyficznymi problemami zdrowotnymi, CHORUJĄCYCH NA CHOROBY PRZEWLEKŁE, wymagającymi podawania leków lub wykonywania zabiegów  w trakcie pobytu w SZKOLE SĄ ZOBOWIĄZANI DO DOSTARCZENIA INFORMACJI OD LEKARZA POZ ORAZ ZLECENIA DLA PIELĘGNIARKI na początku każdego rozpoczynającego się roku szkolnego. ( druk „Objęcie opieką ucznia przewlekle chorego/niepełnosprawnego.

Zgoda – oświadczenie rodziców/opiekunów.”  do pobrania w zakładce – Pielęgniarka szkolna -na stronie szkoły)

 

- DZIECI MUSZĄ MIEĆ ZE SOBĄ W SZKOLE MASECZKĘ DO ZASŁANIANIA UST I NOSA.

W przypadku zaobserwowania przez nauczyciela objawów infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel),lub gorączki, Dziecko zostanie poproszone o założenie maseczki i zachowanie dystansu (minimum 2m ) od pozostałych uczniów klasy oraz nauczyciela. O zaistniałej sytuacji zostanie poinformowana pielęgniarka szkolna, która zweryfikuje stan zdrowia Dziecka i wykona pomiar temperatury ciała.

W uzasadnionych przypadkach Dziecko zostanie odizolowane od reszty uczniów w osobnym pomieszczeniu (izolatorium) gdzie pod opieką wyznaczonego  pracownika szkoły zaczeka na odebranie przez Rodzica/Opiekuna.

 

- PRZYPOMINAMY O SYSTEMATYCZNYM SPRAWDZANIU CZYSTOŚCI SKÓRY GŁOWY DZIECI.

Wszawica jest problemem nawracającym w dużych skupiskach ludzkich i jej wystąpienie jest możliwe u uczniów szkoły. Przypominamy że rozwiązanie problemu pozostaje w gestii Rodziców/ opiekunów Dziecka,   a działaniami należy objąć całą rodzinę. W przypadku wystąpienia problemu proszę poinformować telefonicznie pielęgniarkę szkolną i wychowawcę klasy, będziemy informować na bieżąco ( z zachowaniem poufności) pozostałych Rodziców o nasilaniu się problemu.

 

- ZABIEGI PROFILAKTYKI FLUORKOWEJ (FLUORYZACJA) WYKONYWANE DOTYCHCZAS W SZKOLE

u uczniów klas I – VI, ze względów epidemiologicznych zostały wstrzymane do odwołania.

 

- PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZWROTU ZALEGŁYCH BADAŃ BILANSOWYCH PAŃSTWA DZIECI WYKONYWANYCH W UBIEGŁYM ROKU SZKOLNYM U UCZNIÓW KLAS 0, I, III, VII.  Karty bilansowe można przekazać wychowawcy klasy lub pozostawić w zaklejonej kopercie (z dopiskiem – Dla pielęgniarki szkolnej) na portierni szkoły.

- BADANIA PRZESIEWOWE DO BILANSÓW ZDROWIA UCZNIA  W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM będą wykonywane u uczniów klas 0, I, III, V, VII. Ze względów epidemiologicznych mogą wystąpić pewne opóźnienia w wykonywania badań przesiewowych przez pielęgniarkę szkolną.

 

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SWOJE DZIECI Z ZASADAMI BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W TRAKCIE PANDEMII ORAZ KORZYSTANIA Z POMOCY W GABINECIE PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ.

 

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA

 Z GABINETU PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

W CZASIE PANDEMII !!!

 

- JEŚLI W TRAKCIE POBYTU W SZKOLE WYSTĄPIĄ U CIEBIE OBJAWY INFEKCJI GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH ( kaszel, katar, gorączka, zaburzenia węchu i smaku), Natychmiast załóż maseczkę zasłaniającą usta i nos. Zgłoś to najbliższemu nauczycielowi lub pracownikowi szkoły!!!!

Nie przemieszczaj się po terenie szkoły. Osoba dorosła poprosi Cię o pozostanie w tym miejscu

w którym jesteś. Zachowaj dystans minimum 2 metry od innych osób. Poczekaj aż przyjdzie do Ciebie pielęgniarka szkolna, lub inny wyznaczony pracownik szkoły, który zmierzy Ci temperaturę i jeśli to konieczne poprosi  Cię o udanie się z nim do specjalnego pomieszczenia gdzie zaczekasz na Rodziców.

Nie denerwuj się, ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo takie postępowanie jest niezbędne.

 - Do gabinetu pielęgniarki szkolnej możesz zapukać i poczekać aż pielęgniarka zdezynfekuje Twoje dłonie i zaprosi Cię do gabinetu.

- W gabinecie może przebywać tylko jeden uczeń.

- W razie konieczności poczekaj przed gabinetem na swoją kolej i zachowaj dystans od innych uczniów.

 

 

ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

"BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY"

W TROSCE O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PROSZĘ ZAPOZNAĆ DZIECI Z WYTYCZNYMI 

 

Informacja pielęgniarki szkolnej

dla Rodziców uczniów z klas

0, I , III , VII

Przypominam że u Państwa Dzieci przeprowadziłam

w mijającym roku szkolnym

badania przesiewowe do Bilansów Zdrowia.

Otrzymaliście Państwo Karty Bilansowe

z którymi należy zgłosić się na badania lekarskie.

W zawiązku z Pandemią nastąpiło chwilowe wstrzymanie działań

profilaktycznych. Obecnie należy jak najszybciej (przed jesiennym

sezonem zachorowań) udać się do lekarza POZ na zaległe

badanie. Karty zwracać będzie można  do  gabinetu pielęgniarki  

po przywróceniu zajęć lekcyjnych w trybie stacjonarnym.

 

 

 

 

 

WAKACJE 2020 BĘDĄ INNE NIŻ ZWYKLE,

bo wszyscy, łącznie z dziećmi, musimy nauczyć się nowych zasad bezpieczeństwa i wyrobić sobie nawyki, które pomogą nam ochronić się przed koronawirusem. Choć zniesiono wiele zakazów i pozwolono nam na wiele swobody, to warto pamiętać, że PANDEMIA NIE MINĘŁA. Nie można zapomnieć o rygorystycznych zasadach bezpieczeństwa, jak częsta dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego i unikanie zatłoczonych miejsc.

 RODZICU JEŚLI WYBIERASZ NA WAKACJE Z DZIECKIEM,

 1. Dokładnie zaplanuj waszą trasę i zastanów się, jakie miejsca będziecie odwiedzać.
 2. Postaraj się maksymalnie skrócić czas przebywania w przestrzeniach ogólnodostępnych, gdzie może być dość tłoczno (np. dworzec kolejowy).
 3.  Koniecznie zrezygnujcie z podróży, jeśli któryś z członków rodziny ma objawy infekcji (kaszel, katar, gorączkę).

WHO RADZI,

JAK NIE ZARAZIĆ SIĘ KORONAWIRUSEM W PODRÓŻY:

    1.Zachowuj odstęp co najmniej 1,5 metra od innych osób, a na wszelki wypadek zawsze

    2.MIEJ POD RĘKĄ MASECZKĘ dla siebie i dziecka (uwaga, na lotniskach, na terenie terminali, oraz w    samolotach i pociągach noszenie maseczek jest obowiązkowe)

 

    3.Unikaj kontaktu z osobami, które kaszlą albo mają gorączkę

    4.Często myj ręce wodą z mydłem albo przemywaj płynem na bazie alkoholu

    5.Nie dotykaj oczu, ust ani nosa

    6.Naucz dziecko, by nie dotykało maseczki ochronnej, a po jej zdjęciu umyjcie ręce (maseczkę jednorazową trzeba od razu wyrzucić!.

    7.Unikaj płacenia gotówką, używaj karty, kupuj bilety online

 

UWAGA:

Zawsze warto mieć przy sobie własny płyn na bazie alkoholu lub chusteczki do dezynfekcji, aby w dowolnej chwili móc zdezynfekować ręce, np. przed posiłkiem. Zapakuj płyn do torebki lub bagażu podręcznego.

W HOTELU I PENSJONACIE:

 1. Zapoznaj się z plakatami informacyjnymi na temat objawów korona wirusa
 2. Zdezynfekuj ręce płynem do dezynfekcji, który musi znajdować się w recepcji każdego hotelu
 3. Zachowuj odstęp 1,5 metra od innych turystów (pomogą w tym linie narysowane na podłogach)
 4. Jeśli musisz skorzystać z windy, poczekaj, aż będzie pusta (nie wchodź do niej razem z obcymi osobami), w miarę możliwości korzystaj ze schodów
 5. Unikaj dużych skupisk ludzi oraz miejsc, w których mogą gromadzić się dzieci (sale zabaw, place zabaw, wesołe miasteczka)


NA BASENIE I W RESTAURACJI:

 1. W przestrzeniach wspólnych (na basenie, w restauracji, w spa) zachowuj odstęp 1,5 metra od innych ludzi, a jeżeli to niemożliwe, załóż sobie i dziecku maseczkę ochronną (stoliki muszą być oddalone od siebie o 2 m)
 2. Sprawdź, czy hotel oferuje możliwość spożywania wykupionych posiłków w pokoju


NA PLAŻY:


Zatłoczone plaże odchodzą w niepamięć.

 Nad morzem także trzeba zachowywać dystans,

a poszczególne kraje i turystyczne kurorty rozważają wprowadzenie różnych zasad korzystania z kąpielisk. Najprawdopodobniej w zachowaniu co najmniej 1,5-metrowego odstępu od innych plażowiczów pomogą:

 1. Ograniczenie co do liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać na plaży 
 2. Specjalnie wydzielone sektory
 3. Patrole i system monitoringu


  ŻYCZYMY

UDANEGO WYPOCZYNKU !!!

 

 

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI !!!

W DNIU 15.06.2020

W CZASIE ZWRACANIA

PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODEBRANIA

OD PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

''KARTY ZDROWIA UCZNIA"

DOKUMENT WRAZ ZE SWIADECTWEM

NALEŻY PRZEKAZAĆ

DO SZKOŁY ŚREDNIEJ. 

STANOWISKO WYDAWANIA KART

BĘDZIE ZNAJDOWAĆ SIĘ 

OBOK MIEJSC WYZNACZONYCH

DO ZWROTU PODRĘCZNIKÓW.

 

Życzymy wszystkim Ośmioklasistom powodzenia na egzaminie!!!

laughyes

 

 

 

 

 

 

 

POLUZOWANIE OGRANICZEŃ NIE OZNACZA ŻE NIE ZAGRAŻA NAM NIEBEZPIECZEŃSTWO!

 

 

 NADAL STOSUJMY SIĘ DO ZALECEŃ SŁUŻB SANITARNYCH !

 

 

 

EPIDEMIA NIE ZWALNIA Z MYŚLENIA

CHROŃMY SIEBIE, INNYCH I ŚRODOWISKO;

 

 

 

 

 

 

 

 

CZEŚĆ – JESTEM KUZYNEM GRYPY!


JAK O KORONAWIRUSIE ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI?

 

 

Czym jest koronawirus i czym grozi spotkanie z nim? Dlaczego nie ma szkoły? Jak rozmawiać z dzieckiem na tak trudne tematy? Podpowiedzi przynosi książeczka opracowana przez kolumbijską psycholog Manuelę Molinę Cruz. Polską wersję – bezpłatnego i dostępnego w internecie wydawnictwa – przygotował kolektyw MamyProjekt.

Sytuacja jest trudna i zmienia się dynamicznie. Z dnia na dzień pojawiają się nowe doniesienia na temat rozprzestrzeniania się wirusa. Jak rozmawiać o tym z dzieckiem? Z pomocą rodzicom przychodzi kolumbijska psycholog Manuela Molina Cruz, autorka krótkiego ilustrowanego opowiadania o koronawirusie. Właśnie powstała jego polska wersja.

– Dzieci są szalenie spostrzegawcze. Zauważają więcej niż nam, dorosłym, się wydaje. Szybko wyczuwają i łatwo przejmują nasze emocje. Dlatego tak ważna jest szczera rozmowa z malcem na temat tego, co się dzieje wokół nas. Trudne tematy należy podejmować – mówi Joanna Studzińska z kolektywu MamyProjekt, autorka przekładu. To ona w poszukiwaniu wartościowych materiałów natrafiła w internecie na opracowanie Manueli Moliny Cruz i zaproponowała jej współpracę nad stworzeniem polskiej wersji. – Dzięki rozmowie i tłumaczeniu dziecięcy strach przed nieznanym może się zmniejszyć i zostać oswojony. Historyjka o wirusie, którą przetłumaczyłyśmy jest wspaniałą pomocą dla rodziców – dodaje.

Opowiadanie stworzone przez kolumbijską psycholog to krótka historia podróżującego po całym świecie wirusa, przywierającego do ludzi. Ilustracje zostały zaprojektowane tak, by dziecko samo mogło opowiedzieć o tym, jak się czuje słysząc o wirusie. – Nie ma jednej recepty na to, jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych sprawach. Ale ta książeczka podpowiada, jak to zrobić. Pokazuje rodzicom pewien kierunek myślenia – wyjaśnia Małgorzata Żmijska z MamyProjekt.

Internetowa publikacja ma wesprzeć rodziców w rozmowie z dzieckiem i wyjaśnieniu, na czym polega zagrożenie. Autorka radzi, żeby podkreślać rolę dziecka w zachowaniu bezpieczeństwa. Dzięki temu maluch może poczuć, że sam przyczynia się do poprawy sytuacji, staje się spokojniejszy. Psycholog zachęca też do wielokrotnego czytania opowiastki z maluchem – Z emocjami pracuje się poprzez powtarzalną zabawę i historyjki czytane wiele razy – podkreśla.

Opowiadanie zostało przetłumaczone na kilka języków, w tym polski. Treść jest dostępna bezpłatnie na stronie https://www.mindheart.co/descargables, link do polskiej wersji jest zaś TUTAJ

Mamy nadzieję, że to wydawnictwo Wam pomoże i jesteśmy niezmiernie wdzięczne Manueli Molinie, autorce książeczki, za napisanie i opublikowanie tej historyjki oraz zgodę na przetłumaczenie jej na język polski. Obrigadas!

 

ksiazeczka_koronawirus_.pdf

http://mamyprojekt.pl/koronawirus/

 

 

 

 

 

Ustanowiono nowy obowiązek

zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej,

który wejdzie w życie 16 kwietnia.

 

Koronawirus rozprzestrzenia się przede wszystkim drogą kropelkową, czyli za pośrednictwem śliny uwalnianej podczas kichania, czy kasłania przez osobę zakażoną. Noszenie maseczek ochronnych bardziej zwiększa bezpieczeństwo innych, niż nas samych. Obecność materiału zabezpieczającego na twarzy, ogranicza możliwość samodzielnego przeniesienia cząstek wirusa za pomocą dłoni. Zachowaniem dystansu od innych osób i częste mycie rąk, zmniejsza szanse na dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa. Tylko prawidłowe korzystanie z maseczek i rękawiczek pozwala zapobiegać zakażeniu. Niewłaściwe stosowanie sprzętu ochronnego, takie jak np. wielokrotne albo zbyt długie używanie rękawiczek lub masek jednorazowych, niewłaściwe ich zakładanie lub zdejmowanie, mogą nie tylko nie zapewnić działania ochronnego, lecz także zwiększyć ryzyko infekcji.

 

Drodzy Rodzice

proszę zapoznajcie się z podstawowymi zasadami bezpiecznego użytkowania

środków ochrony indywidualnej i nauczcie tych zasad swoje dzieci.

 

- Używane rękawiczki i maseczki mogą być skażone  wirusem.

- Nie Dotykaj rozrzuconych w miejscach publicznych rękawiczek ani maseczek.

- Wyrzucaj zużyte przez siebie środki ochrony do zamykanych pojemników,

   zbieranie ich z ulicy przez służby porządkowe zagraża życiu pracowników.

- Pod żadnym pozorem nie wymieniaj się z nikim maseczką ani rękawiczkami.                                     

- Nie wkładaj do kieszeni używanych rękawiczek ani maseczki.

 

Stosuj się do bezpiecznych zasad używania środków ochrony osobistej:

 

  

 

 

                                                                                         

 

                                                                                              Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
                                                                   Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa  i drugiego człowieka.

                                                                                              Życzymy, aby Święta Wielkanocne        

                                                                   przyniosły Wam Wszystkim spokój oraz wzajemną życzliwość.

                                                                                 Niech Zmartwychwstanie które niesie odrodzenie,
                                                                                da Nam Wszystkim siłę w pokonywaniu trudności
                                                                                         i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

 

                                                                                        Z okazji zbliżających się Świąt Wielkianocnych

                                                                                         spokoju i zdrowia życzą pielęgniarki szkolne.

Rozpoczyna się piękna pora roku, ale powinniśmy podziwiać ją z daleka. Dni są coraz dłuższe, coraz częściej wygląda do nas słońce. Niestety to nie jest czas na spacerowanie i podziwianie pięknej wiosny.  Wprowadzono nowe zasady. Nie można już spacerować w parkach, na skwerach ,bulwarach, plażach. Zabronione jest wejście do lasów. To wszystko po to, by walczyć z korona wirusem i nie dać mu szansy na rozprzestrzenianie. To na pewno cios dla tych, którzy uwielbiają przebywać na świeżym powietrzu.Przyroda budzi się do życia, wiosna wprowadza się do miasta,

ale POWINNIŚMY DLA WSPÓLNEGO DOBRA ZOSTAĆ W DOMU.

"IZOLACJA  PREWENCYJNA" to nic innego jak ograniczenie przemieszczania się poza dany obszar, np.: swojego mieszkania, w celu uniknięcia narażenia na czynniki szkodliwe. Czasowe ograniczenie poruszania się po mieście, przebywania w zatłoczonych miejscach zapobiega rozprzestrzenianiu się czynników zakaźnych.

Zostań w domu !

 

 

 

 

 

 

Od dziś przed Wami nowe zadanie Nauka Zdalna.

 

Pamiętajcie że nauka w domu przy pomocy komputera to nie zabawa. 

 

Dbajcie o swoje zdrowie poprzez prawidłowe zachowania. 

 

Odpowiednio przygotowane stanowisko do pracy, wietrzenie pokoju czy przerwy na wykonywanie ćwiczeń pomogą przejść przez ten trudny czas

w dobrym zdrowiu.

 

 

 

 

Po każdej godzinie pracy przy komputerze wykonajcie kilka prostych ćwiczeń.

Pomogą one rozlużnić mięśnie karku i pleców, przywrócą prawidłowy oddech i pomogą oczom odpocząć.

 

 

 

 

 

 

 

Na początek stretching 

Nie poruszając głową, popatrz jak najbardziej możesz do góry, potem w prawo, w dół i w lewo. W każdą stronę patrz po kilka sekund, potem przechodź do następnej. Po pełnym cyklu zatocz oczami takie samo koło w odwrotnym kierunku. Ćwicz przez minutę.

 

 

Ćwicz ślimaka

Wyciągnij rękę przed siebie i kreśl palcem spiralne ruchy w powietrzu, jakbyś chciał narysować na tablicy ślimaka. Rysuj coraz większe kręgi, prowadząc spiralę do góry, i śledź wzrokiem czubek palca. Nie podnoś podbródka, za palcem mają iść tylko oczy, nie cała głowa. Gdy narysujesz największe koło, jakie możesz zobaczyć, zacznij zmniejszać kręgi, nadal obserwując palec. 

 

Zabawa w „blisko – daleko”

Wybierz dwa przedmioty, oddalone od siebie o kilka metrów. Pierwszy powinien się znajdować ok. 40 cm od twojej twarzy (może być to twój palec albo leżąca przed tobą książka), drugi – nie więcej niż 6 m od ciebie Ćwiczenie jest proste – złap ostrość, patrząc na jeden przedmiot, potem przenieś wzrok i skoncentruj się, by wyraźnie zobaczyć drugi. Wróć do pierwszego i znów do drugiego. Baw się tak przez minutę.

 

 

Pamiętaj ! 

 

Jest wiele aktywności z których możesz korzystać podczas przebywania w domu.

 

Nie chcesz zostać niewolnikiem komputera :)

 

Odpocznij i pozwól odpocząć komputerowi :)

 

      PAMIĘTAJ  ZOSTAŃ W DOMU !

 

 

 

 

 

 

W tych tym trudnym dla nas wszystkich okresie izolacji

zadbajcie o bezpieczeństwo swoje i innych.

 

ZOSTAŃCIE W DOMACH

 

 

 

 

Cieszcie się kontaktem z najbliższymi, zróbcie coś miłego i pożytecznego, oto kilka pomysłów:

 

 

 

 

 

 

 

TRENING UWAŻNOŚCI W 10 PUNKTACH.

Nie daj się zwariować, wcale nie musisz pędzić jak wszyscy

 

Jak żyć uważniej? Zwalniać i rozglądać się i doceniać wszystko to co dzieje się w naszym życiu? Wystarczy wyrobić w sobie kilka stałych nawyków. Najpierw pewnie wymuszanych w sztucznych sposób, ale z czasem, kiedy wejdą nam w krew z pewnością będziemy żyć szczęśliwie.

Wiem, że można pomyśleć – znowu te głupoty, przeczytam i zapomnę, ale może tym razem warto spróbować. Bo czemu nie? Co masz do stracenia?

1. SPÓJRZ NA SIEBIE W LUSTRZE

I zatrzymaj się na tym spojrzeniu przez chwilę, uśmiechnij się do siebie, porób głupie miny, przypatrz się sobie, a nie tylko obiegnij wzrokiem. Niby nic – prawda? Może pół minuty, ale to pół minuty bycia uważnym dla samego siebie.

2. SKUP SIĘ NA SAMYM POCZĄTKU NA TYM CO JESZ

I zacznij już od śniadania. Nie połykaj kanapki, płatków, jajecznicy w biegu czytając gazetę, sprawdzając telefon, czy goniąc dzieci. Skup się na przeżuwaniu jedzenia, na smaku. Choćby na samym początku miały to być tylko dwa pierwsze kęsy, to daj sobie te kilkadziesiąt sekund przy każdym posiłku.

3. UPORZĄDKUJ PRZESTRZEŃ WOKÓŁ SIEBIE

Zrób to świadomie, nie zgarniając wszystkiego w jedno miejsca. Odłóż każdą rzecz na swoje miejsce skupiając się na tym co robisz, na tej jednej czynności. Kiedy wokół siebie mamy uporządkowaną przestrzeń mniej rzeczy nas rozprasza, wytrąca z myślenia. Pracując podnieś czasami głowę i rozejrzyj się wokół – 15 sekund. Skup się na tym, co cię otacza. Wiem, brzmi dziwnie, ale spróbuj, co ci szkodzi.

4. WYZNACZ SOBIE MAŁE CELE W CIĄGU DNIA

To nie musi być coś wielkiego, wręcz przeciwnie. Załóż sobie na przykład, że na kolację usmażysz dzieciom naleśniki, albo, że w pracy wyślesz zaległego maila. Ważne, żeby cel był konkretnie dookreślony i żeby dążyć do jego realizacji w ciągu dnia. Skupić na nim uwagę.

5. ŚMIEJ SIĘ

To może okazać się dość trudne. Bo może się okazać, że uśmiechanie się wcale nie przychodzi łatwo, bo nie bardzo wiadomo z jakiego powodu się śmiać. A to ważne, bo trzeba się rozejrzeć, znaleźć coś, co wywoła w nas uśmiech, skupić się przez chwilę na tym. Ćwiczenie tej umiejętności przyniesie naszemu ciału i duszy wiele korzyści.

6. POWIEDZ KOMUŚ COŚ MIŁEGO

Byle szczerze. Koleżance, że ładnie wygląda – bo przyjrzałaś się jej i faktycznie wygląda świetnie, pani w sklepie, że dobrze jej w nowym kolorze włosów. Jeden komplement dziennie, to jedno zwrócenie uwagi na drugiego człowieka, to dostrzeganie ludzi wokół siebie. Bo niby ich widzimy, używamy, ale tak naprawdę często są dla nas zupełnie przezroczyści.

7. ZRÓB COŚ DLA INNEJ OSOBY

To może być SMS z życzeniami dobrego dnia, wysłanie do przyjaciółki tytułu świetnej książki, albo linka do artykułu. Telefon do Dziadków z pytaniem, jak się czują. To znowu zwrócenie się do drugiego człowieka. Zauważenia go. Zobaczysz, ile frajdy może ci to sprawić.

8. WYŁĄCZ RADIO, TELEWIZOR, KOMPUTER

Na kilka minut w ciągu dnia. Ustal sobie godzinę. Na przykład 19:30. Wycisz dom, siebie, a także domowników. Przez 15 minut pobądź w przestrzeni, gdzie nic nie gra, nie dzwoni, nie wymaga skupienia twojej uwagi. Uwierz – za zaledwie kilku razach będziesz chciała wydłużać ten czas. I rób to, bo to niesamowity sposób na relaks – kto by pomyślał.

9. ZRÓB NOTATKĘ Z DNIA

Szczerze – do mnie słabo to przemawia, może z racji pracy, ale widzę w tym sens. Napisanie kilka zdań pod koniec dnia – coś jak prowadzenie pamiętnika sprawia, że wracamy do całego dnia. Można na przykład założyć sobie, że napiszę codziennie trzy najważniejsze rzeczy, które się zdarzyły. W punktach. To nie ma być wielkie wypracowanie. Tylko zatrzymanie na tym, co się wydarzyło.

10. SKUP SIĘ NA ODDECHU

Kładąc się do łóżka po całym dniu skup się na oddechu. Na wdechu i wydechu. Jeśli twoje myśli zaczną uciekać gdzie indziej, wróć do oddechu. To jest dopiero wyzwanie, ale do zrobienia. Wyćwiczenie się w tym sprawi, że łatwiej poradzisz sobie ze stresem, zmęczeniem, bo to ćwiczenie można wykonywać w ciągu dnia, kiedy czujesz, że potrzebujesz złapać na chwile nomen omen oddech.

Zacznijcie od dzisiaj. Zapiszcie sobie te punkty i pomyślcie, że to na dzisiaj jest wasz mały cel. I dajcie znać, co dostrzegliście mając czas rozejrzeć się wokół.

  https://ohme.pl/

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

 

TRWA SEZON WIRUSOWYCH INFEKCJI

 

 

 

ZDROWY ROZSĄDEK

I PRAWIDŁOWE ZACHOWANIA HIGIENICZNE

POMOGĄ NAM USTRZEC SIĘ PRZED ZACHOROWANIEM

 

 

 

 

 

PIELĘGNIARKA SZKOLNA PRZYPOMINA UCZNIOM

JAK WAŻNE JEST PRAWIDŁOWE MYCIE RĄK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APEL DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW !!!

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Nadchodząca wiosna to dobry moment na zmiany,

warto dobrze się do niej przygotować.

 

Pierwsze dni nie są szczególnie optymistyczną jej zapowiedzią.

Jednak niezależnie od tego, jak dokuczliwa potrafi być jeszcze aura, to już ostatnie dni zimy. Przedwiośnie to dobry moment, żeby zregenerować zmęczone zimą ciało i umysł. Zrób dla siebie coś miłego, coś o czym nie możesz zapominać niezależnie od pory roku. Wygospodaruj trochę czasu na przyjemności i spędź go tak, jak lubisz, po prostu ciesz się wiosną.

Zimą chętniej siedzimy pod kocem, niż decydujemy się na aktywność fizyczną. Warto zatem przemyśleć strategię powrotu do dobrej kondycji.Jeśli zauważyłaś, że zimą grzały cię nie tylko grube swetry, ale też kilka dodatkowych fałdek, których masz ochotę się pozbyć, pomyśl o treningu. Dodatkowy ruch nie musi być przykrym wyrzeczeniem. Wybierz coś,

co sprawi ci przyjemność: taniec, aerobik, siłownia, bieganie, basen,

czy po prostu spacery na świeżym powietrzu. Wybór jest ogromny,

aktywność fizyczna pobudza wydzielanie endorfin (hormonów szczęścia).

Ruszaj się, codziennie postaraj się wyjść na krótki spacer. W marcu słońce jest już dosyć wysoko. Ruch w połączeniu ze świeżym powietrzem,

to wiosenna mieszanka idealna. Wiosna to coraz więcej słońca, ale również moment przesilenia i osłabienia organizmu.

 

Zweryfikuj swój sposób odżywiania.

Zastanów się, czy twoja dieta jest dostatecznie bogata w warzywa i owoce.

Codziennie jedz zielone warzywa szpinak, jarmuż, brokuły, rukola, sałata.

Pij soki warzywne, szczególnie te zielone – z jarmużu, szpinaku, ogórka.

Warzywami zastąp ciężkie potrawy mięsne i nabiałowe.

 

Dobra wiadomość:

nowa dostawa świeżych wiosennych warzyw już wkrótce!

 

Zacznij więcej pić, nawodnienie organizmu to podstawa.

Pij wodę, najlepiej w temperaturze pokojowej.

 

 

Spożywaj kasze jaglaną i gryczaną. Po zimie to naprawdę ważne. Dzięki temu twoja skóra, włosy i paznokcie będą silne, zdrowe i lśniące.

Zrezygnuj z cukru i słodyczy zastąp je suszonymi owocami i orzechami.

 

Poszukaj pierwszych oznak wiosny w swoim otoczeniu.

 

 

Każdy pretekst do wyjścia na spacer jest dobry

 

 

 

Wietrz mieszkanie i szkolną klasę, ciesz się wiosennym powietrzem.

Nie przegrzewaj organizmu, uważaj żeby się nie przeziębić. Nie bez powodu stare przysłowia mówią że „w marcu jak w garncu”,  a  „kwiecień plecień,

bo przeplata trochę zimy trochę lata”.

Ubieraj się odpowiednio do pogody. Bądź przygotowany na jej zmienność.

 

 

 

 

***************************************

 

 

 

 

 

 

Pielęgniarka szkolna przypomina !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Twoje serce służy nie tylko do kochania !!!

 

 

Serce człowieka to jeden z organów , który nieustannie wykonuje bardzo ciężką pracę.

 

Wyobraź sobie, że w trakcie godziny przepompowuje 350 litrów krwi,

 

a teraz spróbuj przelać wiaderkiem ogromną wannę wody.

 

Przez całe życie serce bije ponad 3 500 000 000 razy, 

 

w tym czasie nie robi sobie przerwy na kawę, nie śpi i zwykle nikt go nie naprawia.

 

Warto jest zatem  wiedzieć co nieco o tym jak dbać o swoje serce:

 

 

 

1. Pamiętaj o śniadaniu.

 

Udowodniono, że ci, którzy je jedzą, wolniej przybierają na wadze.

 

Dzięki obfitemu śniadaniu twój organizm pracuje wydajniej, a głód odczuwasz znacznie później.


2.Jedz częściej, ale mniej.

 

Najlepiej trzy główne posiłki i dwa mniejsze.

3.
Zrezygnuj ze słodyczy.

 

W roli przekąsek lepiej sprawdzą się orzechy, suszone i świeże owoce, a także warzywa.

4.
Zastąp tłuszcze zwierzęce roślinnymi. 

 

Mięso natomiast możesz zastąpić rybami, zwłaszcza morskimi.

5.
Spożywaj więcej warzyw i owoców.

 

Najlepiej 5 porcji dziennie, np. 3 porcje warzyw i 2 owoców.


6. Omijaj fast foody.

 

Jedząc na mieście, częściej zaglądaj do barów sałatkowych

 

niż do budek serwujących kiełbaski z rożna czy kebaby.

7.
Pij co najmniej 1,5 l płynów dziennie.

 

Wybieraj wodę mineralną.


8. Gotuj na parze.

 

To najzdrowszy sposób przygotowywania potraw,

 

ponieważ pozwala zachować wartości odżywcze produktów.

9.
Unikaj soli.

 

Do diety możesz za to wprowadzić więcej ziół i przypraw.

 

 

PAMIĘTAJ RUCH MOŻE ZASTĄPIĆ PRAWIE KAŻDE LEKARSTWO,

 

JEDNAK ŻADNE LEKARSTWO NIE ZASTĄPI RUCHU !!!

 

 

 

Z okazji Walentynek zdrowych seduszek życzą Wam pielęgniarki szkolne :)       

 

 

 

 

 

TRWA SEZON WIRUSOWYCH INFEKCJI

 

 

 

ZDROWY ROZSĄDEK I PRAWIDŁOWE ZACHOWANIA HIGIENICZNE

POMOGĄ NAM USTRZEC SIĘ PRZED ZACHOROWANIEM

 

 

 

 

 

 

Dlaczego chore dziecko powinno zostać w domu?

 

Okres jesienno-zimowy to okres wzmożonej zachorowalności wśród dzieci i dorosłych. Rodzice często stają przed dylematem, co zrobić z chorym dzieckiem. Czy powinno ono zostać w domu czy można je przyprowadzić

do przedszkola. Najczęstsze dolegliwości, które możemy zaobserwować u przedszkolaków to katar, ból gardła

i kaszel. Takie objawy częściej pojawiają się u maluchów, które nie mają starszego rodzeństwa lub miały sporadyczny kontakt z wirusami, bakteriami przynoszonymi ze środowiska rówieśniczego. Bywa też, że rodzice zastanawiają się czy dolegliwości zgłaszane przez dziecko nie są próbą uniknięcia pójścia do przedszkola,

ale to temat na oddzielny artykuł. Zatem jakie objawy powinien wziąć pod uwagę rodzic decydując czy wysłać dziecko do przedszkola, czy pozostawić je w domu.

 

Gorączka

Prawidłowa temperatura ciała oscyluje w przedziale 36–37o C. Stan podgorączkowy to temperatura powyżej 37oC, ale poniżej 38o C. Niepokój opiekunów powinna wzbudzić temperatura wyższa od 38. Często jest to znak,

że dziecko kategorycznie powinno zostać w domu – gdyż najprawdopodobniej w krótkim czasie pojawią

się dodatkowe objawy. Temperatura może też gwałtownie wzrosnąć, co będzie wymagało podania leku,

którego nauczyciel bezwzględnie nie może dziecku aplikować.

W takiej sytuacji najlepiej jest zostawić dziecko w domu, w łóżku i zapewnić mu odpowiednią opiekę (właściwe ubranie, odpowiednia dieta). Zatroszczenie się o dziecko i monitorowanie jego stanu w ciągu dnia, może powstrzymać rozwój infekcji lub znacząco skrócić czas choroby. Jak podają pediatrzy, po przebytej chorobie dziecko może wrócić do przedszkola dopiero wtedy, gdy co najmniej przez dobę lub dwie nie miało gorączki,

bez podawania mu leków przeciwgorączkowych.*

 

Wymioty lub biegunka

Objawy te występujące pojedynczo lub łącznie stanowią przesłankę do pozostawienia dziecka w domu,

co najmniej na dobę, w celu obserwacji czy choroba się rozwinie. Większość dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego spowodowana jest przez wirusy, które z łatwością rozprzestrzeniają się w grupie. Przedszkolaki przyprowadzane do przedszkola z biegunką są narażone na odwodnienie, gdyż dzieci odwadniają się szybciej

niż dorośli, a także na ogromny stres, gdy dziecko nie dotrze do toalety na czas a świadkami tego są jego koledzy

i koleżanki.

 

Przeziębienie lub grypa

Często zdarza się, że lekki ból gardła, katar, kaszel ciągnie się przez kilka miesięcy, gdzieś tak od jesieni do wiosny. O ile katar i kaszel mogą być objawami alergii o tyle ból gardła już nie. Najczęściej jest on spowodowany wirusami lub bakteriami. Najczęściej rodzice znają swoje dziecko i potrafią rozróżnić, kiedy katar jest chwilową przypadłością, a kiedy zwiastunem poważniejszej infekcji. Jeśli państwa dziecko ma objawy, które mogą sugerować początek przeziębienia warto pozostawić dziecko w domu, przyjrzeć mu się i sprawdzić czy infekcja

się rozwinie czy też nie. Należy mieć na uwadze fakt, że pierwsze dni infekcji wiążą się z większą zakaźnością, przez co narażone są inne dzieci w grupie przedszkolnej.

 

Ból ucha

Przyczyn może być wiele: infekcja wirusowa, zapalenie migdałków, przewianie, zatkanie ucha woskowiną itp. Wizyta u lekarza jest konieczna, jeśli ból trwa drugi dzień lub obserwujemy upośledzenie słuchu. Zapalenie ucha powoduje dotkliwy ból, ciężko w takim stanie liczyć na to, że dziecko będzie mogło się skoncentrować

na stawianych przed nim zadaniach, że będzie mogło uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, lepiej więc pozostawić dziecko w domu, a jeszcze lepiej udać się do lekarza.

 

Zapalenie spojówek

O ile zaczerwienienie oczu nie jest powodem do niepokoju, o tyle pojawiająca się wydzielina ropna już tak, jeśli do tego dziecku towarzyszy swędzenie lub uczucie pieczenia oczu to najlepiej jest zostawić dziecko w domu. Istnieje duże ryzyko przeniesienia infekcji na innych, dziecko chore nie powinno być przyprowadzane

do przedszkola. Dodatkowo rodzice powinni bardzo zadbać o wzmożoną higienę i częste mycie rąk.

 

Wysypka

Jest to symptom, który najczęściej skłania rodziców do pozostawienia dziecka w domu. Czasem może

być to objaw alergii jednak należy pamiętać, że każda niepokojąca i nagła wysypka o nieznanym podłożu powinna skłonić rodziców do wizyty u specjalisty, gdyż może to być pierwszy objaw jakiejś zakaźnej choroby wieku dziecięcego. Wszystkie one: różyczka, ospa, szkarlatyna, rumień zakaźny wymagają izolacji chorego dziecka.

Na zakończenie. Jeśli stoją Państwo przed dylematem co zrobić z chorym dzieckiem, czy posłać je do przedszkola, czy narazić się na złość szefa i współpracowników z powodu kolejnego zwolnienia i zostawić je w domu? Zastanówcie się jak wygląda jakość Waszej pracy, gdy z nosa sączy się katar, każde przełykanie powoduje ból, boli Was całe ciało i nie macie miejsca, gdzie możecie się schronić w ciszy, bo inni pracują na najwyższych obrotach.

 

*A. Musiałek, O tym, dlaczego chore dziecko powinno zostać w domu, Bliżej Przedszkola nr 6.189/2017

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE !!!

 

JEŚLI WASZE DZIECI SĄ UCZNIAMI  KLAS   "0" , "1", "3" LUB "7" 

 

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI WYKONANIA LEKARSKICH  BADAŃ BILANSOWYCH.

 

PROSZĘ O SPRAWDZENIE CZY WYKONALIŚCIE TAKIE BADANIE I CZY KARTA BILANSOWA

 

WYPELNIONA PRZEZ LEKARZA ZOSTAŁA ZWRÓCONA DO SZKOŁY.

 

PIELĘGNIARKA SZKOLNA 

 

 

 

 

ŚWIĄT RADOSNYCH, WESOŁYCH ROZISKRZONYCH ŚNIEGIEM I KOLĘDĄ…

A W NOWYM 2020 ROKU

ZDROWIA!!!

ŻYCZĄ PIELĘGNIARKI SZKOLNE

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta w klasie 2a

Pogadanki o zawodzie pielegniarki i o tym dziwnym stroju w którym odwiedzam dzieci

w klasie budzą sporo ciekawości. Opowidam o tym jak ważne jest dbanie o higienę, własne

zdrowie i szacunek do drugiego człowieka.

  

Sezon zimowych przeziębień...

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Kasprowicza 16
  83-000 Pruszcz Gdański
 • 58 682-20-24
  58 682-10-48

Galeria