Uczeń

 

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

w przygotowaniu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK SZKOLNY 2019/2020

Prezentacja dla uczniów z procedurami bezpieczeństwa - egzamin ósmoklasisty 16 - 18 czerwca 2020 r.

Zasady i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w dniach 16 - 18 czerwca 2020 r.

16 – 17 czerwca 2020 r. (wtorek, środa)

8:00 wejście (pomiar temperatury, dezynfekcja) do Szkoły od boiska uczniów piszących na sali gimnastycznej, pozostawienie ewentualnych rzeczy w szatniach przy sali

8:15 wejście (pomiar temperatury, dezynfekcja) do Szkoły głównym wejściem uczniów piszących w pozostałych salach, pozostawienie ewentualnych rzeczy w szatniach

18 czerwca 2020 r. (czwartek)

8:00 wejście (pomiar temperatury, dezynfekcja) do Szkoły od boiska uczniów piszących w salach: 16, 106, 108, 109, pozostawienie ewentualnych rzeczy w szatniach przy sali gimnastycznej

8:15 wejście (pomiar temperatury, dezynfekcja) do Szkoły głównym wejściem uczniów piszących w pozostałych salach, pozostawienie ewentualnych rzeczy w szatniach

 

Zmiana terminów egzaminu ósmoklasisty - czerwiec 2020 r.

język polski 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00

matematyka 17 czerwca 2020 r.(środa) godz. 9:00

język obcy nowożytny 18 czerwca 2020 r.(czwartek) godz.9:00

 

31 lipca 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Absolwenci odbiorą również w tym dniu zaświadczenia o wyniku egzaminu.

 

WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminow.pdf

 

Harmonogram egzaminów 2019/2020 r. - nieaktualne

Prezentacja ze spotkania z Rodzicami w dniu 19.02.2020 r. - warunki przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

 

Informatory Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2019/2020

 

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła (WORD)

 

Informacja o zamiarze unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu przez dyrektora (WORD)

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminów

 

Instrukcja dla ucznia

 

Informacja dla ucznia

 

Informacja dla rodzica

 

 

 

Dodatkowe informacje odnośnie przebiegu egzaminu, przykładowych arkuszy ósmoklasisty, informatorów ósmoklasisty znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4
    ul. Kasprowicza 16
    83-000 Pruszcz Gdański
  • 58 682-20-24
    58 682-10-48

Galeria