Rada Rodziców

Regulaminy Rady Rodziców

Rada Rodziców jest organem powołanym z inicjatywy rodziców w celu współuczestnictwa w życiu szkoły i wspieraniu jej statutowej działalności.

Rada Rodziców:

 • uchwala regulamin swojej działalności i zapoznaje z nim Radę Pedagogiczną
 • uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy Szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
 • może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły
 • może gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności szkoły
 • opiniuje pracę nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych ubiegających się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego (w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o dokonanej ocenie dorobku zawodowego). Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje odpowiedniego postępowania.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Kasprowicza 16
  83-000 Pruszcz Gdański
 • 58 682-20-24
  58 682-10-48

Galeria