• Odpłatność za posiłki

    •      Odpłatność za posiłki w roku szkolnym 2022/2023

     1. Wysokość opłat za posiłki ustalona została przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
     2. Kalkulacja kosztu za obiad dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkoły uwzględnia wyłącznie wartość artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłku. Koszt jednego obiadu ustalono na kwotę 4,00 zł (słownie: cztery złote).
     3. Kalkulacja kosztu za obiad wydawany pracownikowi szkoły uwzględnia koszty wynagrodzeń pracowników, składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz wszystkie pochodne, a także koszty utrzymania stołówki (koszty energii elektrycznej i gazowej, dostawy wody i odbioru ścieków). 
     4. W sytuacji wzrostu ceny produktów, koszty posiłków mogą także ulec zmianie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany odpłatności w trakcie roku szkolnego,  po przekazaniu korzystającym ze stołówki stosownej informacji z miesięcznym wyprzedzeniem.
     5. Zapisy na posiłki przyjmuje  intendent stołówki szkolnej w godzinach od 700  do 1100.
     • 6. Brak terminowej wpłaty, będzie skutkował nieotrzymaniem posiłku w kolejnym miesiącu przez ucznia.

              Terminarz wpłat za posiłki:

       
      

       ROK SZKOLNY 2022/2023 

      

     KOSZT JEDNEGO OBIADU DLA UCZNIA

     W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 WYNOSI 4,00 zł.

            

                                                                                 UWAGA !!!

     PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY !!!

     Zwracam się z uprzejmą prośba do osób dokonujących opłat za obiady w formie przelewu, aby w tytule umieszczały:   nazwisko, imię i koniecznie klasę lub grupę zerówki obecną dziecka.

     Z poważaniem

     Intendent SP 4                                                                                                                                                           

     Bożena Kmiecik


      

      

  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim Godziny pracy sekretariatu: ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • sekretariat@sp4gda.pl
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jana Kochanowskiego 8 83-000 Pruszcz Gdański tel. 58 682-35-75 e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych