• Kadra

    •  

     mgr Paweł Biesiekierski  

     -

     Dyrektor Szkoły

     mgr Iwona Polańska

     -

     Wicedyrektor – edukacja wczesnoszkolna, oddziały integracyjne, świetlica szkolna

     mgr Patrycja Krekora

     -

     Wicedyrektor – oddziały przedszkolne

     mgr Katrzyna Rozenkiewicz                                  

     -

     Wicedyrektor – klasy 4 – 5

     mgr Magdalena Ślozowska - Wicedyrektor - klasy 6 - 8

      

      

     HARMONOGRAM GODZIN PRACY

      

     DYREKTOR NACZELNY PAWEŁ BIESIEKIERSKI

     godziny dostępności:

     poniedziałek 10:00 - 11:00

      

      

      

     HARMONOGRAM GODZIN PRACY

     WICEDYREKTOR IWONA POLAŃSKA

     Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim ul. Kasprowicza 16

     Rok szkolny Rok szkolny 2023/2024

      

      

     PONIEDZIAŁEK

     WTOREK

     ŚRODA

     CZWARTEK

     PIĄTEK

     GODZINY DYDAKTYCZNE

      

     12.40-13.40

      

     7.40-8.40

     8.40-10.40

      

     12.40-13.40

      

     12.40-13.40

      

     12.40-13.40

     13.40-14.40

     GODZINY ADMINISTRACYJNE

      

     7.40-12.40

      

     10.40-14.40

      

     7.40-12.40

     13.40-15.40

      

     7.40-12.40

     13.40-14.40

      

      

     7.40-12.40

     14.40- 15.40

     GODZINA DOSTĘPNOŚCI

      

      

     14.40-15.40

      

      

      

      

      

     HARMONOGRAM GODZIN PRACY

     WICEDYREKTOR  PATRYCJA KREKORA

     Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim ul. Kasprowicza 16

     Rok szkolny 2023/2024

      

     PONIEDZIAŁEK

     WTOREK

     ŚRODA

     CZWARTEK

     PIĄTEK

     GODZINY DYDAKTYCZNE 12:00-16:00 12:00-16:00

     ----------------

     ---------------- ----------------
     GODZINY ADMINISTRACYJNE 8:00-12:00 8.00-12.00

     8:00–10.00

     11.00-15.00

      

     8.00-10.00 (SP)

     10.00-15.00

      

     8:00 - 15:00
     GODZINA DOSTĘPNOŚCI     10.00-11.00    

      

     HARMONOGRAM GODZIN PRACY

     WICEDYREKTOR KATARZYNA ROZENKIEWICZ

     Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim ul. Kasprowicza 16

     Rok szkolny 2023/2024

      

     PONIEDZIAŁEK

     WTOREK

     ŚRODA

     CZWARTEK

     PIĄTEK

     GODZINY DYDAKTYCZNE

      

     10.35 - 11.35

     12.35 - 13.35

      

     11.35 - 12.35

     12.35 - 13.35

      

     9.35 - 10.35

     11.35 - 12.35

      

      9.50 - 11.35

     11.50 - 12.35

     _________
     GODZINY ADMINISTRACYJNE

     7.35 - 10.35

     11.50 - 12.50

     13.35 - 15.35

     7.50 - 11.50

     13.35 - 15.35

     7.50 - 9.50

     11.30 - 14.30

     7.35 - 9.35

     10.35 - 11.35

     12.35 - 15.35

     7.30 - 15.30

     GODZINA DOSTĘPNOŚCI     14.30 - 15.30    

      

     HARMONOGRAM GODZIN PRACY

     WICEDYREKTOR MAGDALENA ŚLOZOWSKA

     Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim ul. Kasprowicza 16

     Rok szkolny 2023/2024

      

     PONIEDZIAŁEK

     WTOREK

     ŚRODA

     CZWARTEK

     PIĄTEK

     GODZINY DYDAKTYCZNE 11.30 - 14.30 11.35 - 12.35

     9.35 - 10.35

     13.30 - 14.30

     13.30 - 14.30 9.40 - 10.40
     GODZINY ADMINISTRACYJNE 7:30 - 11:30
     14.30 - 15.00
     8:00 - 11:35
     12:35 - 14:30

     8:00 - 9.35

     10.35 - 13.30

     8:00 - 13:30
     14:30 - 15:00
     7:30 - 9:40
     10:40 - 14:30
     GODZINA DOSTĘPNOŚCI     14.30 - 15.30    

      

      

      

     Zespoły przedmiotowe i zadaniowe:

      

     Zespół administratorów dziennika elektronicznego UONET+

      członkowie:

     Renata Lech

     Katarzyna Rozenkiewicz

     Barbara Priebe

      

     Zespół administratorów pakietu Google Workspace

     członkowie:

     Barbara Priebe

     Renata Lech

      

     Opieka nad stroną internetową szkoły, Facebook i Magic Info

     Renata Lech

     Anna Lewandowska

     Katarzyna Rozenkiewicz

     Szymon Zduńczyk

      

     Poczet sztandarowy

     Joanna Piotrowicz-Borucka

      

     Opiekun szkolnego wolontariatu

     Anna Łajkowska

      

     Zespół ds. dyżurów

     członkowie:

     Sandra Nowak

     Marta Konieczek

     Katarzyna Rozenkiewicz

             

     Opiekunowie Samorządu Szkolnego

     Sandra Nowak

     Marta Konieczek

     Agata Maroska

     Anna Rybacka

      

     Szkoła Promująca Zdrowie

     przewodnicząca: Justyna Nowak – Kalińska

     członkowie:

     Ewelina Smokowska

     Monika Zakrzewska

     Hanna Orłowska

     Michał Orłowski

     Ewa Dymkowska

     Danuta Winiarczyk

     Julia Kulik

     Liliana Mokrosińska

     Michał Lisowski

     Elżbieta Lotko- Malkiewicz

     Piotr Moskwa

     Anna Kruczkowska

     Daria Łożyńska

      

     Zespół ds. promocji szkoły

     przewodnicząca: Agnieszka Gantner

     członkowie:

     Anna Lewandowska

     Renata Lech

     Katarzyna Sawicka

     Katarzyna Rozenkiewicz

     Anna Łajkowska

     Joanna Cenkiel - Nogaczewska

     Magdalena Dymarkowska

      

     Zespół ds. WDN

     przewodnicząca: Renata Lech

     członkowie:

     Katarzyna Sawicka

     Beata Kisiel

      

     Zespół przedmiotów ścisłych

     przewodnicząca: Joanna Konera 

     członkowie: 

     Renata Lech 

     Joanna Konera 

     Anna Lewandowska 

     Anna Kruczkowska  

     Magdalena Jakiel 

     Dorota Orłowska 

     Michał Lisowski 

     Helena Janikowska

     Szymon Zduńczyk

     Sylwia Makowska

      

     Zespół przedmiotowy przyrody, biologii i geografii 

     przewodniczący: Elżbieta Lotko-Malkiewicz

      

     członkowie:

     Helena Janikowska

     Piotr Moskwa

     Michał Lisowski

      

     Zespół przedmiotowy języka polskiego i biblioteki

     przewodnicząca: Monika Jaworska

     członkowie:

     Karina Hennig

     Magdalena Ślozowska

     Małgorzata Pniewska

     Joanna Wagner

     Anna Łajkowska

     Małgorzata Kupiec

     Katarzyna Czerwińska

     Anna Górecka

      

      

     Zespół języków obcych

     przewodnicząca: Sandra Nowak

     członkowie:

     Joanna Leśnikowska

     Katarzyna Bławat

     Marta Dobecka

     Wszelaka-Zachłowska  Janina

     Marta Konieczek

     Daria Łożyńska

     Joanna Piotrowicz-Borucka

     Anna Tracz

     Katarzyna Senko

      

     Zespół nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie

     przewodnicząca: Tomasz Gładkowski

     członkowie:

     Bożena Bielang

     Katarzyna Kadelska

               

     Zespół ds. integracji

     przewodnicząca: Nadia Dombrowska

     członkowie:

     Iwona Polańska 

     Agata Kowalczuk

     Anna Kocel

     Mirosława Wójtowicz

     Izabela Kordek

     Irena Mindykowska

     Jadwiga Cholewa

     Dorota Łagnowska

     Alina Wierzbicka

     Izabela Kwiatkowska 

     Henryka Kryger

     Agnieszka Gantner

     Anna Dudek

     Magdalena Dymarkowska

     Ewa Skrzypkowska

     Małgorzata Potaczała

     Ewa Bunkowska

     Daria Badziąg

     Wioletta Marek

     Katarzyna Przybyszewska

     Marta Konieczek

     Anna Łajkowska

     Sylwia Kużdżyń

     Dominika Wyczling

     Agnieszka Koronowska

     Klaudia Kowalik

      

     Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

     przewodniczący: Ewelina Smokowska

     członkowie:

     Dymkowska Ewa

     Justyna Nowak-Kalińska 

     Hanna Orłowska 

     Zbigniew Górniewicz

     Krystian Mucha

     Ewelina Smokowska 

     Sławomir Tałach 

     Michał Orłowski 

     Katarzyna Szembiot-Pietrzak – fizjoterapeutka

     Monika Zakrzewska

     Danuta Winiarczyk - gimnastyka korekcyjna

     Aneta Jarońska

     Jarosław Przybytkowski

     Małgorzata Ostrowska

      

     Zespół przedmiotowy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

     przewodnicząca: Wioletta Marek

     członkowie:

     Iwona Polańska

     Izabela Kwiatkowska 

     Joanna Leśnikowska 

     Katarzyna Sawicka

     Alina Wierzbicka

     Magdalena Dymarkowska

     Ewa Skrzypkowska

     Małgorzata Potaczała

     Danuta Winiarczyk

     Wioletta Marek 

     Agnieszka Koronowska

     Daria Badziąg

     Magda Gruca

     Katarzyna Przybyszewska

     Natalia Będzimirowska

     Aneta Młodochowska

     Anna Kocel

     Sylwia Dziak

     Stella Żmijewska

     Monika Kusiak

     Paweł Lewańczyk

     Agata Maroska

     Karolina Orlikowska

     Dominika Wyczling

     Agata Kowalczuk

     Renata Falińska

      

     Zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych

     przewodniczący: Michał Dziedzic

     członkowie:

     Iwona Hajdel - Miazga

     Joanna Cenkiel-Nogaczewska

      

      

     Zespół nauczycieli religii

     przewodniczący: Anna Zalesińska

     członkowie:

       Tomasz Woźniak

     Monika Kusiak

     Małgorzata Gładkowska

     ks. Paweł Lewańczyk
      

     Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

     przewodnicząca: Dorota Łagnowska

     członkowie:

     Magdalena Dymarkowska

     Anna Dudek

     Paulina Soroka

     Sylwia Kużdżyń

     Paulina Piernikarczyk

     Katarzyna Nojmyler

     Aleksandra Kołyszko

      

      Zespół ds. bezpieczeństwa

     przewodnicząca: Magdalena Dymarkowska

     członkowie:

     Ewa Bunkowska

     Wojciech Konarzewski

     Michał Orłowski

     Dorota Łagnowska

     Katarzyna Sawicka

      

     Zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego ul. Kasprowicza 16

     przewodnicząca: Anna Zawalich

     członkowie:

     Magdalena Grzelak-Orłowska

     Beata Sączawa

     Agnieszka Kotowicz

     Katarzyna Chorobińska

     Emilia Badziąg

      

     Zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego ul. Kochanowskiego 8

     przewodnicząca: Agnieszka Antkiewicz

     członkowie:

     Iwona Lubocka

     Patrycja Winiarczyk

     Zofia Gilewska

     Jadwiga Kreft

     Ewelina Milecka

     Joanna Madziong

     Dagmara Nowicka

     Ewa Jagielska

     Beata Kisiel

     Zofia Skrzypiec

      

     Zespół do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

     przewodnicząca: Patrycja Krekora

     członkowie:

     Magdalena Dymarkowska

     Beata Kisiel

     Katarzyna Nojmyler

     Patrycja Piaszczyńska

     Anna Dudek

     Dorota Łagnowska

     Anna Zawalich

     Magdalena Dymarkowska

     Agnieszka Antkiewicz

     Katarzyna Szembiot-Pietrzak

     Aneta Młodochowska

      

     Zespół nauczycieli świetlicy

     Katarzyna Baran

     Natalia Nazarko

      Karolina Romińska        

           

     Zespół Zielony i Zespół ds. Edukacyjnej Sieci Antysmogowej

     przewodnicząca: Helena Janikowska

     członkowie:

                Katarzyna Chorobińska

                Sylwia Dziak

                Agnieszka Gantner

                Zofia Gilewska

                Renata Lech 

                Wioleta Marek

                 Piotr Moskwa

                 Michał Lisowski

                 Katarzyna Przybyszewska

                 Stella Żmijewska

      

     Zespół do spraw uczniów z doświadczeniem migracji

     przewodnicząca: Magdalena Ślozowska

     członkowie:

                Karina Hennig

               Małgorzata Pniewska

                Anna Łajkowska

                Małgorzata Kupiec

                Monika Jaworska

      

     Zespół do spraw 30-lecia szkoły

     Agnieszka Antkiewicz

     Marta Dobecka

     Karina Hennig

     Helena Janikowska

     Anna Kokoszyńska

     Magdalena Krzystoń

     Beata Kisiel

     Irena Mindykowska

     Aleksandra Szarzyńska

     Magdalena Ślozowska

     Katarzyna Rozenkiewicz

      
  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4
    im. Ignacego Jana Paderewskiego
    w Pruszczu Gdańskim

    Godziny pracy sekretariatu:
    ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • 58 682-20-24
    58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16
    83-000 Pruszcz Gdański

    83-000 Pruszcz Gdański
    Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4
    ul. Jana Kochanowskiego 8
    83-000 Pruszcz Gdański

    tel. 58 682-35-75
    e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych