• Kadra

    •  

     mgr Paweł Biesiekierski  

     -

     Dyrektor naczelny

     mgr Iwona Polańska

     -

     Wicedyrektor – edukacja wczesnoszkolna, oddziały integracyjne, świetlica szkolna

     mgr Patrycja Krekora

     -

     Wicedyrektor – oddziały przedszkolne

     mgr Renata Freda

     -

     Wicedyrektor – klasy 4 – 6

     mgr Renata Lech - Wicedyrektor - klasy 7 - 8

      

      

     HARMONOGRAM GODZIN PRACY

      

     DYREKTOR NACZELNY PAWEŁ BIESIEKIERSKI

     godziny dostępności:

     poniedziałek 10:00 - 11:00

      

      

     WICEDYREKTOR IWONA POLAŃSKA

     Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim ul. Kasprowicza 16

     Rok szkolny 2022/2023

      

     PONIEDZIAŁEK

     WTOREK

     ŚRODA

     CZWARTEK

     PIĄTEK

     GODZINY DYDAKTYCZNE

     12:40 – 13:40

     12:40-13:40
     14.40- 15.40

     11:40-12:40

     9:40 -10:45
     11:.40-12:40
     13:40-14:40

     11:40-12:40

     GODZINY ADMINISTRACYJNE 7:40 – 12:40
     13:40: 14:40
     8:40- 12:40
     13:40-14:40
     7:40 – 11:40
     11:40 - 13:40
     8:40-10:40
     10:40-11:40
     12:40.13:40
     14:40-15:40
     8:40 – 11:40
     12:40 – 15:30
     GODZINA DOSTĘPNOŚCI     13.40-14.40    

      

      

     HARMONOGRAM GODZIN PRACY

     WICEDYREKTOR  PATRYCJA KREKORA

     Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim ul. Kasprowicza 16

     Rok szkolny 2022/2023

      

     PONIEDZIAŁEK

     WTOREK

     ŚRODA

     CZWARTEK

     PIĄTEK

     GODZINY DYDAKTYCZNE 12:00-16:30 12:30-16:00

     ----------------

     ---------------- ----------------
     GODZINY ADMINISTRACYJNE 9:00-12:00 8:30-12:30 8:00 – 15:30

     10:00 - 14:30
     ( ul. Kochanowskiego 8)

     8:00 - 10:00
     ( ul. Kasprowicza 16)

     8:00 - 15:00
     GODZINA DOSTĘPNOŚCI       14:30-15:30  

      

     HARMONOGRAM GODZIN PRACY

     WICEDYREKTOR RENATA FREDA

     Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim ul. Kasprowicza 16

     Rok szkolny 2022/2023

      

     PONIEDZIAŁEK

     WTOREK

     ŚRODA

     CZWARTEK

     PIĄTEK

     GODZINY DYDAKTYCZNE

      

     11:50 – 13.35 11:50 – 14:30  12.50 – 14:30 8:55 - 9:40
     GODZINY ADMINISTRACYJNE 7:30 – 15:00 8:00 –11:50
     13:35 – 15:00
     8:00 – 11:50
     14:30 - 15:00
     7:30 – 12:50
     14:30 – 15:00

     7:30 – 8:55

     9:40 - 14:30

     GODZINA DOSTĘPNOŚCI   15:00 - 16:00      

      

     HARMONOGRAM GODZIN PRACY

     WICEDYREKTOR RENATA LECH

     Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim ul. Kasprowicza 16

     Rok szkolny 2022/2023

      

     PONIEDZIAŁEK

     WTOREK

     ŚRODA

     CZWARTEK

     PIĄTEK

     GODZINY DYDAKTYCZNE 9:50 - 10:35 12:50 - 13:35 13:45 - 15:25 10:45 - 13:35  10:45 - 11:30
     GODZINY ADMINISTRACYJNE 7:30 - 9:50
     10:35 - 15:00
     7:30 - 12:50
     13:35 - 14:30
     7:30 - 13:35 8:00 - 10:45
     13:35 - 14:30
     8:00 - 10:45
     11:30 - 15:00
     GODZINA DOSTĘPNOŚCI       14:30 - 15:30  

      

      

      

     Zespoły przedmiotowe i zadaniowe:

      

     Zespół administratorów dziennika elektronicznego UONET+

      członkowie:

     Renata Freda

     Renata Lech

     Katarzyna Rozenkiewicz

     Barbara Priebe

      

     Zespół administratorów pakietu Google Workspace

     członkowie:

     Barbara Priebe

     Anna Studzińska

     Renata Freda

     Renata Lech

      

     Opieka nad stroną internetową szkoły i Facebook

     Anna Studzińska

     Anna Lewandowska

     Katarzyna Rozenkiewicz

      

     Poczet sztandarowy

     Joanna Piotrowicz-Borucka

      

     Opiekun szkolnego wolontariatu

     Anna Łajkowska

      

     Zespół ds. dyżurów

     członkowie:

     Sandra Nowak

     Marta Konieczek

     Katarzyna Rozenkiewicz

             

     Opiekunowie Samorządu Szkolnego

     Daria Łożyńska

     Kamila Olejniczak

     Katarzyna Rozenkiewicz

     Agnieszka Koronowska

      

     Zespół nauczycieli biblioteki

     przewodnicząca: Joanna Wagner

     członkowie:

     Henryka Kryger

     Piotr Lica

      

     Zespół ds. Edukacyjnej Sieci Antysmogowej

     przewodnicząca: Helena Janikowska

     członkowie:

     Michał Lisowski

     Daria Kwiatkowska

     Stella Żmijewska

      

     Szkoła Promująca Zdrowie

     przewodnicząca: Justyna Nowak – Kalińska

     członkowie:

     Magdalena Januszewska

     Barbara Priebe

      

     Zespół ds. promocji szkoły

     przewodnicząca: Anna Studzińska

     członkowie:

     Anna Kokoszyńska

     Anna Łajkowska

     Barbara Priebe

     Elżbieta Adrian-Byczuk

     Marcin Janek

     Magdalena Ślozowska

     Joanna Wagner

     Agnieszka Gantner

     Katarzyna Rozenkiewicz

     Aleksandra Szarzyńska

     Dagmara Nowicka

     Zofia Gilewska

      

     Zespół ds. WDN

     przewodnicząca: Anna Kokoszyńska

     członkowie:

     Katarzyna Sawicka

     Beata Kisiel

      

     Zespół przedmiotów ścisłych

     przewodnicząca: Barbara Priebe 

     członkowie:

     Andrzej Zych 

     Renata Lech 

     Joanna Konera 

     Anna Lewandowska 

     Anna Studzińska 

     Anna Kruczkowska 

     Renata Freda 

     Magdalena Jakiel 

     Dorota Orłowska 

     Kamila Olejniczak 

     Michał Lisowski 

     Helena Janikowska

      

     Zespół przedmiotowy przyrody, biologii i geografii 

     przewodniczący: Michał Lisowski

     członkowie:

     Helena Janikowska

     Magdalena Januszewska

     Piotr Moskwa

     Elżbieta Lotko - Malkiewicz

      

     Zespół przedmiotowy języka polskiego

     przewodnicząca: Monika Jaworska

     członkowie:

     Karina Hennig

     Beata Kwaśniewska

     Magdalena Ślozowska

     Małgorzata Pniewska

     Joanna Wagner

     Piotr Lica

     Anna Łajkowska

     Małgorzata Kupiec

     Joanna Mienik

      

     Zespół języków obcych

     przewodnicząca: Daria Łożyńska

     członkowie:

     Leśnikowska Joanna 

     Bławat Katarzyna 

     Dobecka Marta 

     Janina Wszelaka-Zachłowska  

     Konieczek Marta 

     Nowak Sandra 

     Piotrowicz-Borucka Joanna 

     Tracz Anna 

     Adrian-Byczuk Elżbieta 

     Senko Katarzyna 

      

     Zespół nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie

     przewodnicząca: Anna Kokoszyńska

     członkowie:

     Bożena Bielang

     Tomasz Gładkowski

     Jolanta Krokosz

               

     Zespół ds. integracji

     przewodnicząca: Katarzyna Szembiot – Pietrzak

     członkowie:

     Iwona Polańska 

     Marzena Kabzińska

     Ewa Marcinkowska

     Joanna Krawiec

     Anna Kocel

     Daria Kwiatkowska

     Nadia Dombrowska

     Mirosława Wójtowicz

     Izabela Kordek

     Iwona Kuzior

     Joanna Chmiel

     Irena Mindykowska

     Jadwiga Cholewa

     Dorota Łagnowska

     Elżbieta Adrian – Byczuk

     Alina Wierzbicka

     Izabela Kwiatkowska 

     Henryka Kryger

     Agnieszka Gantner

     Anna Dudek

     Magdalena Dymarkowska

     Ewa Skrzypkowska

     Małgorzata Potaczała

     Ewa Bunkowska

     Daria Badziąg

     Joanna Moczinska

     Wioletta Marek

     Katarzyna Przybyszewska

     Marta Konieczek

     Anna Łajkowska

     Sylwia Kużdżyń

      

     Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

     przewodniczący: Aleksandra Szarzyńska

     członkowie:

     Dymkowska Ewa

     Justyna Nowak-Kalińska 

     Hanna Orłowska 

     Zbigniew Górniewicz

     Krystian Mucha

     Ewelina Smokowska 

     Sławomir Tałach 

     Michał Orłowski 

     Michał Baltrukas 

     Katarzyna Szembiot-Pietrzak – fizjoterapeutka

     Monika Zakrzewska

     Danuta Winiarczyk - gimnastyka korekcyjna

      

     Zespół przedmiotowy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

     przewodnicząca: Katarzyna Rozenkiewicz

     członkowie:

     Iwona Polańska

     Jolanta Czyżewska 

     Joanna Krawiec 

     Daria Kwiatkowska 

     Izabela Kwiatkowska 

     Magdalena Krzystoń

     Joanna Leśnikowska 

     Ewa Marcinkowska

     Katarzyna Rozenkiewicz

     Katarzyna Sawica

     Alina Wierzbicka

     Magdalena Dymarkowska

     Ewa Skrzypkowska

     Małgorzata Potaczała

     Danuta Winiarczyk

     Wioletta Marek 

     Marzena Kabzińska

     Agnieszka Koronowska

     Daria Badziąg

     Joanna Moczinska

     Magda Gruca

     Katarzyna Przybyszewska

     Natalia Będzimirowska

     Aneta Młodochowska

     Anna Kocel

     Sylwia Dziak

     Stella Żmijewska

     Monika Kusiak

     Paweł Lemańczyk

      

     Zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych

     przewodniczący: Marcin Janek

     członkowie:

     Iwona Hajdel - Miazga

     Joanna Cenkiel-Nogaczewska

      

     Zespół nauczycieli religii

     przewodniczący: ks. Paweł Lemańczyk

     członkowie:

     Mariola Fetta

     Monika Kusiak

     Małgorzata Gładkowska

     Anna Zalesińska

     Tomasz Woźniak

      

     Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

     przewodnicząca: Dorota Łagnowska

     członkowie:

     Magdalena Dymarkowska

     Anna Dudek

     Soroka Paulina

     Sylwia Kużdżyń

     Patrycja Piaszczyńska

     Katarzyna Nojmyler

      

      Zespół ds. bezpieczeństwa

     przewodnicząca: Magdalena Dymarkowska

     członkowie:

     Ewa Bunkowska

     Wojciech Konarzewski

     Michał Orłowski

     Dorota Łagnowska

      

     Zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego ul. Kasprowicza 16

     przewodnicząca: Anna Zawalich

     członkowie:

     Magdalena Grzelak-Orłowska

     Beata Sączawa

     Agnieszka Kotowicz

     Katarzyna Chorobińska

     Emilia Badziąg

      

     Zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego ul. Kochanowskiego 8

     przewodnicząca: Agnieszka Antkiewicz

     członkowie:

     Iwona Lubocka

     Patrycja Winiarczyk

     Agnieszka Antkiewicz

     Martyna Szymańska

     Zofia Gilewska

     Jadwiga Kreft

     Ewelina Milecka

     Joanna Madziong

     Dagmara Nowicka

     Ewa Jagielska

     Beata Kisiel

     Zofia Skrzypiec

      

     Zespół do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

     przewodnicząca: Patrycja Krekora

     członkowie:

     Magdalena Dymarkowska

     Beata Kisiel

     Katarzyna Nojmyler

     Patrycja Piaszczyńska

     Anna Dudek

     Dorota Łagnowska

     Anna Zawalich

     Magdalena Dymarkowska

     Agnieszka Antkiewicz

     Katarzyna Szembiot-Pietrzak

     Aneta Młodochowska

      

     Zespół nauczycieli świetlicy

     Katarzyna Baran

     Natalia Nazarko

     Joanna Fryś           

           

     Zespół Zielony

     przewodnicząca: Helena Janikowska

     członkowie:

                Katarzyna Chorobińska

                Zofia Gilewska

                Magdalena Januszewska

                Piotr Moskwa

                Renata Lech

                Renata Freda

                Michał Lisowski

                Agnieszka Gantner

                Daria Kwiatkowska

                Magdalena Krzystoń

                Wioletta Marek

                Elżbieta Adrian-Byczuk

      

      

     Zespół do spraw uczniów z doświadczeniem migracji

     przewodnicząca: Magdalena Ślozowska

     członkowie:

                Karina Hennig

                Beata Kwaśniewska

                Magdalena Ślozowska

                Małgorzata Pniewska

                Anna Łajkowska

                Małgorzata Kupiec

                Monika Jaworska

      

     Zespół do spraw 30-lecia szkoły

     Agnieszka Antkiewicz

     Marta Dobecka

     Karina Hennig

     Helena Janikowska

     Anna Kokoszyńska

     Magdalena Krzystoń

     Beata Kisiel

     Irena Mindykowska

     Aleksandra Szarzyńska

     Magdalena Ślozowska

      
  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim Godziny pracy sekretariatu: ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • sekretariat@sp4gda.pl
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jana Kochanowskiego 8 83-000 Pruszcz Gdański tel. 58 682-35-75 e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych