• O przedmiocie

    •  

     Podstawa programowa z chemii jest dokumentem, który powstał w ramach prac nad zmianami systemu oświaty, które wejdą w życie od roku szkolnego 2017/2018. Podstawa programowa będzie obowiązywać uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. Zawarte w niej zapisy zostały opracowane przez zespół praktyków związanych z systemem edukacji na różnych poziomach, a także z systemem egzaminów zewnętrznych. Podstawa programowa określa zakres wiadomości i umiejętności, które powinien opanować uczeń na danym etapie edukacyjnym. Jest ona sformułowana w formie oczekiwanych osiągnięć ucznia, a użyte w opisie czasowniki operacyjne powinny umożliwić ich jednoznaczną interpretację. W związku z tym, że chemia jest przedmiotem eksperymentalnym, duży nacisk położony jest na umiejętności związane z projektowaniem i przeprowadzaniem doświadczeń chemicznych. Interpretacja wyników doświadczenia i formułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych obserwacji ma służyć wykorzystaniu zdobytej wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów. Wyrazem tego są wymagania ogólne podstawy programowej:

     1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji.
     2. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.
     3. III. Opanowanie czynności praktycznych.

      

     Opanowanie przez uczniów zawartych w podstawie programowej wymagań szczegółowych zapewni im zdobycie wszystkich potrzebnych w dzisiejszym świecie kompetencji kluczowych, które wykorzystają w dalszej edukacji.

     Cele kształcenia - wymagania ogólne

     1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
     2. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych; wskazuje związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływ na środowisko naturalne; wykonuje obliczenia dotyczące praw chemicznych.
     3. III. Opanowanie czynności praktycznych. Uczeń bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi; projektuje proste eksperymenty; przeprowadza proste doświadczenia chemiczne według instrukcji, rejestruje ich wyniki w różnej formie, formułuje obserwacje, wnioski oraz wyjaśnienia, stosując poprawną terminologię.

      

     Ważne dokumenty

     Podstawa programowa z chemii
     PZO chemia 2022/23 

      

     Podręczniki w roku szkolnym 2022/2023

      

     Klasa Podręcznik Autorzy Wydawnictwo
     7 SP Chemia 7 Ł. Sporny, P. Wróblewski, D. Strutyńska, D. Łasiński MAC
     8 SP Chemia 8 Ł. Sporny, P. Wróblewski, D. Strutyńska, D. Łasiński MAC
  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim Godziny pracy sekretariatu: ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jana Kochanowskiego 8 83-000 Pruszcz Gdański tel. 58 682-35-75 e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych