O przedmiocie Nauczyciele Interesujące rzeczy Konkursy Galeria Międzyszkolny Konkurs Chemiczno-Fizyczny Szkolny Układ Okresowy Pierwiastków

O przedmiocie

 

Podstawa programowa z chemii jest dokumentem, który powstał w ramach prac nad zmianami systemu oświaty, które wejdą w życie od roku szkolnego 2017/2018. Podstawa programowa będzie obowiązywać uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. Zawarte w niej zapisy zostały opracowane przez zespół praktyków związanych z systemem edukacji na różnych poziomach, a także z systemem egzaminów zewnętrznych. Podstawa programowa określa zakres wiadomości i umiejętności, które powinien opanować uczeń na danym etapie edukacyjnym. Jest ona sformułowana w formie oczekiwanych osiągnięć ucznia, a użyte w opisie czasowniki operacyjne powinny umożliwić ich jednoznaczną interpretację. W związku z tym, że chemia jest przedmiotem eksperymentalnym, duży nacisk położony jest na umiejętności związane z projektowaniem i przeprowadzaniem doświadczeń chemicznych. Interpretacja wyników doświadczenia i formułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych obserwacji ma służyć wykorzystaniu zdobytej wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów. Wyrazem tego są wymagania ogólne podstawy programowej:

 1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji.
 2. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.
 3. III. Opanowanie czynności praktycznych.

 

Opanowanie przez uczniów zawartych w podstawie programowej wymagań szczegółowych zapewni im zdobycie wszystkich potrzebnych w dzisiejszym świecie kompetencji kluczowych, które wykorzystają w dalszej edukacji.

Cele kształcenia - wymagania ogólne

 1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 2. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych; wskazuje związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływ na środowisko naturalne; wykonuje obliczenia dotyczące praw chemicznych.
 3. III. Opanowanie czynności praktycznych. Uczeń bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi; projektuje proste eksperymenty; przeprowadza proste doświadczenia chemiczne według instrukcji, rejestruje ich wyniki w różnej formie, formułuje obserwacje, wnioski oraz wyjaśnienia, stosując poprawną terminologię.

 

Ważne dokumenty

Podstawa programowa z chemii

PZO z chemii

 

 

Podręczniki w roku szkolnym 2020/2021

 

Klasa Podręcznik Autorzy Wydawnictwo
7 SP Chemia 7 Ł. Sporny, P. Wróblewski, D. Strutyńska, D. Łasiński MAC
8 SP Chemia Nowej Ery 8 J. Kulawik, T. Kulawik, M.Litwin Nowa Era

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Kasprowicza 16
  83-000 Pruszcz Gdański
 • 58 682-20-24
  58 682-10-48

Galeria