Strony przedmiotu Religia

O przedmiocie

 

 

          Religia- zjawisko różnorodnie definiowane i opisywane z wielu perspektyw, najczęściej jako

relacja człowieka do sacrum.

 

     Chrześcijaństwo- gr. christianismós, łac. christianismus, christianitas, religia monoteistyczna

i uniwersalistyczna, której istotą jest wiara w Jezusa Chrystusa.

 

     Kościół katolicki- największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary

i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem

powszechnym (gr. katholikos‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej

autorytet papieża, biskupa Rzymu.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4
    ul. Kasprowicza 16
    83-000 Pruszcz Gdański
  • 58 682-20-24
    58 682-10-48

Galeria