Strony przedmiotu Przyroda

O przedmiocie

Przyroda  jest przedmiotem , który  pozwala na wiele sposobów poznawać  otaczający nas świat . Zdobywać  doświadczenia przydatne w życiu codziennym.

 Celem przedmiotu przyroda jest umożliwienie bliższego spotkania ze światem przyrody . Poznania jego tajemnic,  przyczyn zachodzących  w niej zjawisk .

 

 

Porównanie dotychczas obowiązującej podstawy z nową podstawą programową z przyrody w szkole podstawowej.

(Porównanie zakresu treści poszczególnych przedmiotów w obrębie przedmiotu przyroda)

 

Treści

 

Podstawa programowa dotychczas obowiązująca w klasach 4 -6 szkoły podstawowej

Podstawa programowa obowiązująca w klasie 4 szkoły podstawowej ( od roku 2017/ 2018

biologiczne

 1. Ja i moje otoczenie

8.  Organizm człowieka

9. Zdrowie i troska o zdrowie

IV . Ja i moje ciało

V. Ja i moje otoczenie

geograficzne

 1. Orientacja w terenie

7. Krajobrazy Polski i Europy

II. Orientacja w terenie

III. Pogoda , składniki pogody, obserwacje pogody

VII. Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły

Fizyczne i chemiczne

3.Obserwacje , doświadczenia                 przyrodnicze i modelowanie

6. Właściwości substancji

10. Zjawiska elektryczne i magnetyczne w przyrodzie

14. Przemiany substancji

15. Ruch i siły w przyrodzie

III.p.5.Podaje przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia codziennego

V. p.3. Podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych i uzasadnia ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku.

V. p.4: Interpretuje oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących , trujących, żrących i wybuchowych

zintegrowane

 1. Najbliższa okolica
 2. Człowiek i środowisko

I.Sposoby  poznawania przyrody

VI. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy

         

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Kasprowicza 16
  83-000 Pruszcz Gdański
 • 58 682-20-24
  58 682-10-48

Galeria