HISTORIA

KONKURSY

Złoty polski ma sto lat!

Szkoła Eduventura w Warszawie  zaprasza uczniów szkół podstawowych, do udziału w ogólnopolskim konkursie Niepodległe historie - Polski ZŁOTY ma sto lat! KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY POŚWIĘCONY HISTORII OSÓB, MIEJSC, RZECZY ZWIĄZANYCH Z JEDNOSTKĄ MONETARNĄ ZŁOTEGO W LATACH OD 1919 r. DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu grantowego na przeprowadzenie wydarzenia edukacyjnego pod hasłem: "Polski ZŁOTY ma sto lat!" organizowanego przez Narodowy Bank Polski.

Zloty_polski_2020_regulamin_konkursu.pdf

Zloty_polski_2020_zalaczniki.pdf

„Sztafeta pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”

Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu.

 

 Konkurs jest organizowany w celu przywracania pamięci o dramatycznych losach Polaków podczas II wojny światowej na ziemiach polskich okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką, w tym zwłaszcza na ziemiach włączonych do III Rzeszy jesienią 1939 r. Ideą ponadregionalnego Konkursu jest stymulowanie rodzinnych dyskusji o historii i wspólne przeżywanie przeszłości umacniające międzypokoleniowe więzi i poczucie identyfikacji z Ojczyzną.

 

Zadaniem ucznia, który chce wziąć udział w Konkursie, jest poznanie historii własnej rodziny i nadesłanie pracy prezentującej jej losy w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945.

Nadzór merytoryczny nad pracą ucznia sprawuje opiekun naukowy, którym może być nauczyciel, dorosły członek rodziny lub opiekun prawny autora pracy konkursowej.

Prace konkursowe można przesyłac indywidualnie na adres Organizatora lub dostarczyć nauczycielom historii do dnia 14.02.2020r.

Regulamin_Sztafeta_pamieci.pdf

Sztafeta_Pamieci_III_edycja_nagrodzone_prace_szkola_podstawowa.pdf

Zalaczniki_nr_1_Metryczka_pracy_i_nr_2_Informacja.docx

„100 pytań na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę”

Na zakończenie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie historycznym

„100 pytań na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę”.

Autorem wszystkich pytań jest dr hab. Wojciech Turek, prof. WSSE, historyk zatrudniony w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tą tematyką niezależnie od wieku, miejsca nauki czy pracy.

Zadaniem każdego uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w załączniku i  przekazanie ich do siedziby uczelni w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6, nie później niż do 31 października 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi podczas wybranej uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która będzie miała miejsce w listopadzie br., o czym jego laureaci zostaną wcześniej poinformowani.

PYTANIA KONKURSOWE TUTAJ

@k

Konkurs plastyczny

Uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym PRZERWANE DZIECIŃSTWO. WOJNA I DZIECI