HISTORIA/ WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

KONKURSY

Międzyszkolny konkurs historyczny "Rok tożsamości Pruszcza Gdańsiego"

Już wkrótce .... Międzyszkolny konkurs historyczny - część realizacji projektu: „Rok Tożsamości Pruszcza Gdańskiego”,  objętego honorowym patronatem Burmistrza Miasta Janusza Wróbla.

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4, im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, ul. Kasprowicza 16.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII- VIII szkół podstawowych i klasy III  gimnazjów z Pruszcza Gdańskiego
 3. Cele  konkursu:
 • uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski;
 • kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i zainteresowania dziejami miasta Pruszcz Gdański i powiatu gdańskiego;
 • integracja młodzieży szkół miasta Pruszcz Gdański;
 • wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej.

4. Zakres materiału:

 

Treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego klasy IV- VIII szkoły podstawowej:

 

 • sprawa polska w czasie I wojny światowej,
 • odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej;

Ignacy Jan Paderewski- mąż stanu;

dzieje Pruszcza i powiatu Gdańskie Wyżyny w okresie Wolnego Miasta Gdańska;

Polacy w powiecie Gdańskie Wyżyny (życie, działalność polityczna i szkolnictwo polskie)

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN KONKURSU

ZGŁOSZENIE SZKOŁY

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Konkurs na komiks Bohater z wąsem

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na komiks o historii z życia Marszałka.

Dla kogo:

Uczniowie szkół podstawowych klas 1-8 (w trzech kategoriach: klasy 1-3, 4-6, 7-8)

Kryteria:

Każdy uczestnik może nadesłać jedną planszę

Format pracy:

papier lub karton formatu A4 lub A3

Nagrody

tablety graficzne , profesjonalne przybory do rysowania

 

 

                                             

 

 

Jak przygotować się do pracy nad komiksem?

 

Inspiracji możesz szukać na stronie Muzeum w zakładce Blog z Wąsem

Regulamin konkursu do pobrania TUTAJ.

 

Kontakt: m.pawlak@mjpws.pl

Nadsyłanie prac do 30.11.2018

Ogłoszenie wyników: 7.12.2018

 

MEN ogłasza konkurs... czekają atrakcyjne nagrody

UWAGA!!! REJESTRACJA DRUŻYN PRZEDŁUŻONA DO 9.11 !!!

Pasjonuje Cię zawiła historia naszego kraju? Chcesz sprawdzić swoją wiedzę? Weź udział w drużynowym quizie historycznym „Ojczyzna nasza” pod hasłem 

Póty żyć będzie, póki tylko stanie Jednego męża, jednego pałasza – To Polska! … Polska!... To Ojczyzna nasza.”                                                                                                                           Aleksander Fredro

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO QUIZU WIEDZY O NIEPODLEGŁEJ – „OJCZYZNA NASZA”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO QUIZU HISTORYCZNEGO

 

Kochasz swój kraj? Szanujesz jego historię? Wykorzystaj piękno i bogactwo języka polskiego. Podziel się z nami swoim talentem poetyckim.

Weź udział w indywidualnym konkursie poetyckim  „Myśmy wciąż do Niepodległej szli …" 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO " MYŚMY WCIĄŻ DO NIEPODLEGŁEJ SZLI ... "

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU POEZJI

 

                                     

Międzyszkolny Turniej Timeline Polska

Dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy Nauczycieli i Uczniów szkół miasta Pruszcz Gdański do udziału w TURNIEJU w grze historycznej TIMELINE Polska. Hasło turnieju : Sto dat na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Eliminacje  turniejowe dla uczniów SP nr 4 odbędą się 12.04 (czwartek) o godz. 14.45 . Osoby, które uzyskają najlepsze wyniki będą, jako drużyna, reprezentować naszą szkołę w Międzyszkolnym Turnieju Timeline Polska, który odbędzie się 27.04 b.r.

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM.

Życzymy powodzenia!

Szkolny konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

"Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich milczy..."

Zbigniew Herbert

 

 

 

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie wiedzy o  Żołnierzach Wyklętych.

W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" –bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu... "

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160)

Regulamin konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

 1. ORGANIZATORZY KONKURSU

Milena Radziszewska- Senejko, Anna Kokoszyńska- nauczyciele historii Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

 1. CELE KONKURSU
 • Rozbudzanie zainteresowań wiedzą o Żołnierzach Wyklętych;
 • Przybliżenie działalności i roli żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny;
 • Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
 • Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży
 1. TEMATYKA KONKURSU
 • Wiedza o historii i postaciach Żołnierzy Wyklętych;
 • Sylwetki „ Żołnierzy Wyklętych”:
 • Hieronim Dekutowski  „Zapora”
 • Danuta Siedzikówna „ Inka”
 • Józef Franczak „Lalek”
 • Zygmunt Szendzielarz  „Łupaszka”
 • Rotmistrz Witold Pilecki
 • August Emil Fieldorf „ Nil”

 

 • Zagadnienia związane z tłem historycznym:
 • Działalność Armii Krajowej,
 • polityka komunistów wobec żołnierzy „podziemia niepodległościowego”,
 • powojenne losy Żołnierzy Wyklętych
 • przywracanie pamięci Żołnierzy Wyklętych  w czasach obecnych

 

 1. ETAPY KONKURSU
 • Etap I- Test wiedzy 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas 30 minut.

       Do etapu drugiego przechodzą 3  osoby które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

 • Etap II- Finaliści losują zestawy pytań połączone z prezentacjami multimedialnymi.
 1. UCZESTNICY

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI- VII szkoły podstawowej i klas II-III gimnazjum

 1. TERMINY

6 kwietnia 2018 ( piątek) godz. 8.50

    VII. ŹRÓDŁA https://wykleci.ipn.gov.pl/

 • Podręcznik do przedmiotu historia i społeczeństwo klasa 6 ( wyd. Nowa Era)
 • Joanna Wieliczka -Szarkowa „ Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie.”

Konkurs wiedzy o prawie

Począwszy od 1 marca 2018 r. rusza kolejna, III Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych dla uczniów szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjalnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2017/2018.

Panel rejestracyjny znajduje się pod adresem: http://konkurswiedzyoprawie.pl/

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest:

 1. wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
 2. kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
 3. propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Regulamin-III-Edycji-Ogolnopolskiej-Akademii-Konkursu-Wiedzy-o-Prawie.pdf

opiekunem konkursu jest pani Bożena Bielang

Rodzina 1918 we wspomnieniach

Urząd Miasta Pruszcz Gdański zaprasza do udziału w konkursie „Rodzina 1918 we wspomnieniach”. Celem konkursu jest próba uchwycenia i zatrzymania w postaci pisemnej różnych wspomnień związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w roku 1918.

Szczegóły konkursu na stronie URZĘDU MIASTAREGULAMIN

Wojewódzka Mała Olimpiada Historii Polski_2018

Po raz kolejny zapraszamy do udział w WOJEWÓDZKIEJ MAŁEJ OLIMPIADZIE HISTORYCZNEJ organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 39 w Gdańsku. Zaproszenie jest skierowane do uczniów klas 4- 6 SP. Olimpiada składa się z dwóch niezależnych części:

 1. Olimpiady wiedzy historycznej,
 2. Konkursu plastycznego.

Olimpiada wiedzy obejmuje umiejętności:

 • związane z chronologią - korzystania z osi czasu, określania wieków, połowy wieków, układania wydarzeń w porządku chronologicznym,
 • znajomość dat,
 • znajomość postaci,
 • znajomość wydarzeń,
 • czytanie, rozumienie tekstów popularnonaukowych i źródłowych,
 • posługiwanie się ilustracją,
 • korzystanie z mapy historycznej (np. szukanie informacji zawartej na mapie, przebiegu granic i ich zmian, związanych z historią Polski od X do XXI w.),
 • określania związków przyczynowo – skutkowych,
 • posługiwanie się pojęciami i nazewnictwem charakterystycznym dla przedmiotu.
 • tworzenia narracji historycznej.

Etap szkolny konkursu- test wiedzy odbędzie się 26 lutego . Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do swoich nauczycieli historii do 22 lutego.

3 osoby które uzyskają najwyższy wynik będą reprezentować szkołę na etapie międzyszkolnym.

 

Konkurs plastyczny „Barwy historii” polega na wykonaniu pracy pod hasłem  

„Cudze chwalicie … – zabytki mojej Małej Ojczyzny”

i polega na wykonaniu pracy o maksymalnej wielkość formatu  A3, techniką dowolną (w tym komiks). Prace należy wykonać do 12 marca i złożyć u swoich nauczycieli historii.

REGULAMIN_MALEJ_OLIMPIADY_HISTORII_POLSKI_2018.pdf

 

 

Konkurs regionalny „Odnajdźmy groby bohaterów niepodległości Polski”

 „Odnajdźmy groby bohaterów niepodległości Polski - projekt jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasa VII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego oraz części województwa warmińsko-mazurskiego.

Zadaniem uczestników jest:

 • odnalezienie wśród rodziny lub lokalnej społeczności osoby, która aktywnie uczestniczyła w walkach o wolną Polskę w latach 1918–1921;
 • odnalezienie grobu wybranego bohatera i uporządkowanie go;
 • zebranie informacji i materiałów o danym bohaterze oraz przygotowanie biogramu o długości nieprzekraczającej 500 słów;
 • upowszechnienie historii swojego bohatera wśród lokalnej społeczności (forma dowolna);
 • udokumentowanie swoich działań w postaci prezentacji multimedialnej (zdjęcia z krótkimi opisami) oraz kalendarium.

Więcej informacji na stronie Instytutu Pamięci Narodowej

 Regulamin konkursu

Konkurs regionalny „Pierwsze dni Niepodległej w mojej miejscowości”

„Pierwsze dni Niepodległej w mojej miejscowości”

Konkurs jest adresowany dla uczniów klas 7 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich i zawodowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018. 

Zadaniem konkursowym będzie stworzenie pracy, prezentacji, filmu lub dowolnej formy artystycznej przedstawiającej początki Niepodległej Ojczyzny w lokalnej społeczności.

Więcej informacji na stronie Instytutu Pamięci Narodowej

Regulamin konkursu

 

Przypomnijmy Bohaterów Niepodległości- konkurs ogólnopolski

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”, przygotowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w  ramach Obchodów Stulecia Niepodległości Polski. Patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje Prezydent RP Andrzej Duda.

Zadaniem uczestników konkursu jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości (związanej z ich miejscowością, rodziną), zebranie informacji o bohaterze (zdjęcia, pamiątki, relacje krewnych, odnalezienie odznaczenia) oraz zaprezentowanie wyników swoich poszukiwań w formie plakatu edukacyjnego, filmu bądź vloga. Efekty pracy powinny zostać przedstawione społeczności lokalnej lub szkolnej.

Krzyż i Medal Niepodległości miały charakter odznaczenia wojskowego. Ustanowiono je rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 roku w hołdzie osobom, które „zasłużyły się czynnie dla niepodległości Ojczyzny w okresie przed wojną światową lub podczas jej trwania, oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 1918–1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski”. 

Aby zainspirować uczniów do poszukiwań w swoich miejscowościach i  środowiskach osób zasłużonych w walce o niepodległość, została udostępniona baza osób odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości, umieszczona na specjalnej witrynie internetowej przygotowanej przez IPN – niezwyciezeni1918-2018.pl.

Do konkursu mogą zgłaszać się również rodziny, pod warunkiem , iż rodzice będą pełnili rolę opiekunów i inspiratorów, a autorami zadania konkursowego będą dzieci.

( § 5 ust. 2 Regulamin Konkursu)

Więcej informacji na stronie Instytutu Pamięci Narodowej

Ogólnopolski konkurs Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie

Zapraszamy  dzieci i młodzież do udziału w 6. edycji ogólnopolskiego konkursu Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs organizuje Biuro Edukacji Narodowej IPN.

Na 8 – 10 planszach formatu A4 w pionie stwórz komiks, który przedstawia epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa (zakres historyczny: od 1918 r. do 1990 r.) z udziałem realnego lub  fikcyjnego bohatera.Więcej informacji na stronie.

 

REGULAMIN KONKURSU_KARTA ZGŁOSZENIA

Konkurs kuratoryjny

Gimnazjaliści do boju!

Przypominam o konkursie z historii , który odbędzie się 3 listopada o godz 14.30 w bibliotece szkolnej.

Zachęcam niezdecydowanych i nieśmiałych:) Historia nie jest taka straszna...

 

REGULAMIN_KONKURSU_HISTORIA_GIMNAZJUM.pdf

KARTA__ZGLOSZENIA__UCZNIA_DO_KONKURSU.pdf

Turniej TIMELINE Polska

Regulamin Turnieju gry TIMELINE Polska
Cele

 • rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią Polski
 • uczczenie 11 listopada - Święta Niepodległości
 • trening pamięci, zdolności chronologicznego porządkowania wydarzeń
 • popularyzowanie gier planszowych jako narzędzia edukacji

Uczestnicy
Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:
Kat.1 -uczniowie V-VII szkoły podstawowej;
Kat.2- uczniowie klas II- III gimnazjum.
Zgłoszenia:
Osoby chętne mogą się zgłaszać do nauczycieli historii: p. Mileny Radziszewskiej- Senejko, p. Anny Kokoszyńskiej
Terminy:
Zgłoszenia przyjmujemy do 13.10.2017 r.
19.10. (czwartek)- spotkanie organizacyjne (omówienie zasad turnieju + runda na rozgrzewkę) ;
25.10 (środa)- rozgrywki finałowe
Spośród najlepszych graczy na poziomie klas V- VII szkoły podstawowej zostanie wyłoniona reprezentacja szkoły do udziału w Mistrzostwach Elbląga Szkół Podstawowych w grze historycznej Timeline Polska
Zasady gry:

Zasady gry dostępne są na  stronie
Zasady turniejowe:

Zasady turniejowe zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszonych uczniów, zgodne z wytycznymi organizatorów


Zapraszamy - Milena Radziszewska- Senejko i Anna Kokoszyńska- nauczyciele historii

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Kasprowicza 16
  83-000 Pruszcz Gdański
 • 58 682-20-24
  58 682-10-48

Galeria