Strony przedmiotu Biologia

O przedmiocie

Biologia w szkole podstawowej i gimnazjum

 

Nauczanie biologii w szkole podstawowej i gimnazjum ma na celu rozwijanie u uczniów chęci poznawania świata, kształtowanie u nich właściwej postawy wobec przyrody i środowiska.

Człowiek jako integralna część tego świata powinien poznać podstawy jego funkcjonowania.

 O tym traktują treści dotyczące różnorodności biologicznej

i środowiska przyrodniczego, a także ich ochrony.

 

Niezwykle istotnym aspektem nauczania biologii jest zdrowie.

Człowiek współczesny powinien znać podstawy anatomii i fizjologii człowieka i wykorzystywać tę wiedzę do ochrony swojego zdrowia.

 

Aby zrozumieć istotę nauki o życiu nieodzowna jest także wiedza praktyczna.

Stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi, zgodnie z metodą naukową, wymaga od ucznia nabycia szeregu umiejętności, takich jak analizowanie różnorodnych źródeł informacji, planowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń oraz obserwacji w szkole i w terenie.

Biologia jako nauka interdyscyplinarna kształtuje także u uczniów myślenie naukowe i krytyczne podejście do informacji. Umiejętności te przydatne będą zarówno w ich dalszej edukacji, jak i codziennym życiu. Nauka biologii w szkole podstawowej i gimnazjum umożliwi zatem uczniom nabycie niezbędnej wiedzy użytecznej w każdej sferze życia

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4
    ul. Kasprowicza 16
    83-000 Pruszcz Gdański
  • 58 682-20-24
    58 682-10-48

Galeria