• Komunikat Dyrektora Szkoły
     • Komunikat Dyrektora Szkoły

     • Szanowni Państwo, drodzy Rodzice,

      w dniach 30 marca - 11 kwietnia 2021 r. sekretariat Szkoły pracuje zdalnie. Wyjątkiem jest dzień 7 kwietnia 2021 r. gdzie będzie pracował stacjonarnie. 

      Godziny pracy: 7:30 - 15:30

      Kontakt mailowy: sekretariat@sp4gda.pl 

      Telefon kontaktowy:  533-394-442

      Wszelkie dokumenty można składać w Szkole w godzinach 8:00 - 15:00

      Za utrudnienia przepraszamy

      Z wyrazami szacunku

      Paweł Biesiekierski

     • Warsztaty wielkanocne

     • Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijańskim. To także czas, kiedy wyraźnie widać, jak tradycja religijna splata się z naturalnym porządkiem przyrody budzącej się do życia. Uczniowie klasy 6B integracyjnej wzięli udział w warsztatach, na których dowiedzieli się, że  warto poznawać i pielęgnować zwyczaje i obrzędy, bo dzięki nim podtrzymujemy więź z naszymi przodkami, ale też pielęgnujemy to, co nas wyróżnia spośród innych narodów. W klimat Wielkanocy wprowadziła uczniów także  Pani Joanna Cenkiel- Nogaczewska na lekcjach techniki. Poniżej prezentujemy kilka prac uczniów.

      Izabella Kordek.

     • Wyniki konkursu "Naj-PI-ękniejsza liczba"

     • Konkurs odbył się w ramach Tygodnia Matematyki. Otrzymaliśmy aż 55 niezwykłych prac - Pi w przeróżnych odsłonach - kulinarnych, lego, minecrafotwych, pluszakowych - itp.  Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy pomysłowości! 
      I miejsce - Marcel N. kl.4c
      II miejsce - Aleksander R. kl.4b
      III miejsce - Tomasz P. kl.4b i Mikołaj A. kl.4b
      Zapraszamy do obejrzenia wszytskich nadesłanych prac.
      Nauczyciele Matematyki

     • Wniosek o 500+ złóż elektronicznie.

     • W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną, prosimy mieszkańców którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy tj. 2021/2022, do skorzystania z elektronicznej formy składania wniosków.

       

    • Rozwojowa niepłynność mówienia czy jąkanie wczesnodziecięce?
     • Rozwojowa niepłynność mówienia czy jąkanie wczesnodziecięce?

     • Gdy w mowie dziecka pojawia się niepłynność, zaniepokojeni rodzice często nie wiedzą jak postępować. Mają obawy, że niepłynność w mowie dziecka utrwali się i będzie przeszkodą w jego dalszym rozwoju. Warto zatem rozróżnić rozwojową niepłynność mówienia od jąkania wczesnodziecięcego oraz dowiedzieć się, w jaki sposób reagować na pojawiającą się niepłynność w mowie dziecka.

     • Tydzień Wody

     • W naszej szkole „ szum wokół wody” robiliśmy cały tydzień. Do akcji włączyli się nauczyciele klas I - III
      oraz nauczyciele przyrody, biologii i geografii oraz chętni wychowawcy klas. Pracowaliśmy zdalnie, ale
      to nie było przeszkodą.

     • Lekcje z Ratownikiem Medycznym!

     • 19 marca 2021 mieliśmy okazję gościć na lekcjach online w klasach 4a, 4b i 4c ratownika medycznego Pana Stanisława Malinowskiego. Ratownik medyczny to osoba, która w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Uczniowie mieli okazję wysłuchać informacji na temat jak postępować w niebezpiecznych sytuacjach. Uczyły się w jaki sposób można komuś pomóc, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe oraz w jaki sposób wzywać pomoc. Uczniowie poznali numery telefonów ratunkowych oraz dowiedzieli  się w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorem (trzeba się przedstawić, powiedzieć ile ma się lat, powiedzieć gdzie się znajduje, co się stało i dlaczego potrzebuje pomocy). Na zakończenie spotkania uczniowie zadawali pytania dotyczące m.in. zachowania się podczas skaleczeń i oparzeń. Pan Stanisław opowiedział o swojej pracy oraz pokazał w jakich maseczkach musi wykonywać swoją pracę jako ratownik medyczny. Lekcja ta była świetnym uzupełnieniem aktualnie realizowanych w klasach lekcji na temat zdrowia, higieny i drobnoustrojów. Dziękujemy Panie Stanisławie!

       

    • Komunikat Dyrektora Szkoły - zmiana organizacji funkcjonowania jednostki od 29.03 – 11.04.2021 r.
     • Komunikat Dyrektora Szkoły - zmiana organizacji funkcjonowania jednostki od 29.03 – 11.04.2021 r.

     • Szanowni Państwo, drodzy Rodzice,
      na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (  Dz. U. z 2021 r. poz. 561) przedstawiam zmianę w organizacji zasad funkcjonowania jednostki od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r.

      Zmiana_organizacji_funkcjonowania_Szkoly_w_dniach_29_marca_-_11_kwietnia_2021_r..pdf

      ​​​​​​​

      Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

      od dnia 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. / COVID-19/.

      1. Organizacja pracy oddziałów  przedszkolnych.

      1) Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych realizują zajęcia na odległość – zdalnie, za pomocą platformy G-Suite for Education.

      2) Oddziały przedszkolne organizują opiekę, zajęcia stacjonarne dla dzieci, na wniosek:

           a) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

           b) rodziców dzieci, którzy:

      • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
      • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
      • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19,
      • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
      • wykonują działania ratownicze,
      • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
      • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
      • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
      • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
      • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
      • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

      3) Osoby uprawnione do skorzystania z opieki, o której mowa powyżej, składają wniosek drogą mailową na adres: patrycja.krekora@sp4gda.pl. Dyrektor Szkoły rozpatruje go niezwłocznie jednak nie później niż do dwóch dni roboczych. W powyższym czasie Szkoła informuje rodzica, a następnie organizuje odpowiednią opiekę dla dziecka.

      4) Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły/oddziałów przedszkolnych zobowiązane są do przestrzegania zasad szczególnego reżimu sanitarnego.

       

      2. Organizacja pracy Szkoły.

      1) Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. uczniowie klas I-III kontynuują naukę na odległość – zdalnie.

      2) Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę na odległość – zdalnie.

         a) Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze, na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I-III Szkoły, którzy:

          b) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

          c) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

          d) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

          e) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

          f) wykonują działania ratownicze,

          g) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia    12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

          h) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

         i) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle      chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

        j) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

         k) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

         l) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –      Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

      3) Osoby uprawnione do skorzystania z opieki, o której mowa w pkt 3, składają wniosek do sekretariatu Szkoły osobiście lub drogą mailową na adres sekretariat@sp4gda.pl. Dyrektor Szkoły rozpatruje go niezwłocznie jednak nie później niż do dwóch dni roboczych. W powyższym czasie Szkoła informuje rodzica, a następnie organizuje odpowiednią opiekę dla ucznia.

      4) Dyrektor Szkoły umożliwia uczniom objętym opieką, o której mowa w pkt 3, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie Szkoły.

      5) Dyrektor organizuje nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie Szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu. Wnioski należy składać do sekretariatu Szkoły osobiście lub drogą mailową na adres sekretariat@sp4gda.pl z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

      6) W Szkole organizowane są konsultacje dla uczniów klas ósmych zgodnie z regulaminem konsultacji umieszczonym na stronie Szkoły w zakładce: O SZKOLE -> SZKOŁA -> DOKUMNETY.

      7) Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim obowiązuje wszystkich uczniów Szkoły. Regulamin znajduje się na stronie Szkoły w zakładce: O SZKOLE -> SZKOŁA -> DOKUMNETY.

      8) Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły zobowiązane są do przestrzegania zasad szczególnego reżimu sanitarnego.

       

      Z wyrazami szacunku
      Paweł Biesiekierski

      Dyrektor Szkoły

       

     • Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu

     • W mieście Pruszcz Gdański ruszyły prace nad Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA). Plan adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem będącym odpowiedzią na potrzebę przygotowania miasta na skutki zmian klimatu, m.in. porywistego wiatru, ulew, podtopień czy fal upałów.

       

      Adaptacja do zmian klimatu to stosunkowo nowy wątek w polityce rozwojowej państw i miast, który ze względu na skalę problemu nie może być pomijany. Tworzony przez nas dokument będzie zbiorem rozwiązań dla ustalonych wspólnie z różnymi grupami interesariuszy problemów i potrzeb. Zaplanowane w kolejnych etapach działania, które zostaną zawarte w opracowaniu, będą miały wpływ na dalszy rozwój naszego miasta z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i polepszania komfortu życia wszystkich mieszkańców miasta Pruszcz Gdański – mówi Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel.

       

      Jednym z działań, które będzie miało wpływ na kształt przygotowywanego dokumentu jest badanie ankietowe. Do odpowiedzi na pytania zaproszeni są wszyscy mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański. Ankietę można znaleźć pod adresem: https://www.interankiety.pl/f/bw60xVRE.

       

      Ankieta składa się z 13 pytań merytorycznych oraz metryczki i jest w pełni anonimowa. Wypełnienie formularza ankiety trwa nie więcej niż 5 minut. Wśród pytań znajdziemy jedno pytanie otwarte, w którym można wyrazić swoją opinię, wypowiedzieć się szerzej na omawiany temat.

       

      Wypełnij ankietę i miej wpływ na to, co dzieje się w Twoim mieście!
      Ankietę można wypełnić do dnia 12 kwietnia 2021 r.

       

      Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu jest przygotowywany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w ramach projektu pt.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

     • Światowy Dzień Wody

     • Uczniowie klas IA, IC, IF, IIB, IIIA, IIID  jako pierwsi w naszej szkole zaczęli świętowanie Światowego Dnia Wody pod hasłem “Świeża woda zdrowia doda”.
       
    • Komunikat Dyrektora Szkoły - zmiana organizacji funkcjonowania jednostki od 22.03 - 11.04.2021 r.
     • Komunikat Dyrektora Szkoły - zmiana organizacji funkcjonowania jednostki od 22.03 - 11.04.2021 r.

     • Szanowni Państwo, drodzy Rodzice,
      na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz 502) przedstawiam zmianę w organizacji zasad funkcjonowania jednostki od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r.

       

      Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

      od dnia 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. / COVID-19/

       

      1. Dzieci oddziałów przedszkolnych kontynuują zajęcia bez zmian.
      2. Od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. uczniowie klas I-III pobierają naukę na odległość – zdalnie.
      3. Od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę na odległość – zdalnie.
      4. Szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.
      5. Osoby uprawnione do skorzystania z opieki, o której mowa powyżej, składają wniosek do sekretariatu Szkoły osobiście lub drogą mailową na adres sekretariat@sp4gda.pl. Dyrektor Szkoły rozpatruje go niezwłocznie jednak nie później niż do dwóch dni roboczych. W powyższym czasie Szkoła informuje rodzica, a następnie organizuje odpowiednią opiekę dla ucznia.
      6. Dyrektor Szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, o której mowa w pkt 4, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie Szkoły.
      7. Dyrektor organizuje nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie Szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu. Wnioski należy składać do sekretariatu Szkoły osobiście lub drogą mailową na adres sekretariat@sp4gda.pl z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
      8. W Szkole organizowane są konsultacje dla uczniów klas ósmych zgodnie z regulaminem konsultacji umieszczonym na stronie Szkoły w zakładce: O SZKOLE -> SZKOŁA -> DOKUMNETY.
      9. Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim obowiązuje wszystkich uczniów Szkoły. Regulamin znajduje się na stronie Szkoły w zakładce: O SZKOLE -> SZKOŁA -> DOKUMNETY.
      10. Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły zobowiązane są do przestrzegania zasad szczególnego reżimu sanitarnego.

      Z wyrazami szacunku
      Dyrektor Szkoły Paweł Biesiekierski

       

     • ZAKRĘCONE PYTANIE BIOLOGICZNE - MARZEC 2021

     • Drodzy Uczniowie, 

      Zakręcone Pytanie Biologiczne w marcu brzmi:

      Dlaczego krokodyle wchodzą na drzewa?

      Do czego służy kieł narwalom jednozębnym?

      Narwal (Monodon monoceros), zwany też narwalem jednozębnym to dorastający 5-6 metrów długości waleń żyjący w wodach strefy arktycznej. Nie da się go pomylić z żadnym innym waleniem ze względu na pojedynczy, spiralnie skręcony kieł wyrastający z górnej, lewej szczęki. Kieł ten osiąga w przypadku samców długość nawet 3 metrów.

      Główną funkcją kła jest najpewniej odczuwanie zmian temperatury, ciśnienia i stężenia różnych związków chemicznych w otaczającej wodzie, co ułatwia tym ssakom polowanie na ryby oraz orientację na podstawie oceny zasolenia morza. Kieł może też służyć do rozbijania lodu bądź walk godowych.

      [źródło: naukawpolsce.pap.pl]

      Michał Lisowski

     • Światowy Dzień Zespołu Downa.

     • Zespół Downa to zespół wad wrodzonych, wywołany nieprawidłową liczbą chromosomów. Charakteryzujący się m.in. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub średnim oraz cechami dysmorfii, czyli zmian w wyglądzie. Oprócz tego w przebiegu choroby występuje szereg zaburzeń w budowie i funkcjonowaniu organizmu. 

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

    • Nagłówek


   • Nagłówek


  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

   Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

   Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim Godziny pracy sekretariatu: ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • sekretariat@sp4gda.pl
   • 58 682-20-24 58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16 83-000 Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Jana Kochanowskiego 8 83-000 Pruszcz Gdański tel. 58 682-35-75 e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych