• Konkurs świetlicowy

     • Kochane świetliczaki! Świetlica szkolna ogłasza konkurs fotograficzny pt.: "Zima oczami dziecka". Czekamy na wasze prace! :)

     • Wielki Maraton Czytelniczy test nr 4

     • Uczestnicy Wielkiego Maratonu Czytelniczego!

      Informujemy, że test nr 4 Wielkiego Maratonu Czytelniczego odbędzie się 10 stycznia 2022r. o godzinie 8.00 w sali 103. Tego dnia sprawdzimy znajomość treści następujących książek: Lauren Child „Ruby Redford. Spójrz mi w oczy” (klasy 4-6) oraz Harper Lee „Zabić drozda. Powieść graficzna” (klasy 7-8).

      Uwaga! W przypadku przedłużenia nauki zdalnej w styczniu przystąpicie do testu online, który zostanie Wam udostępniony w Classroom. Gdy zajdzie taka zmiana, wówczas o szczegółach zostaniecie poinformowani właściwym ogłoszeniem na stronie szkoły oraz przez gmail.

    • Komunikat Dyrektora Szkoły - zmiana organizacji funkcjonowania jednostki
     • Komunikat Dyrektora Szkoły - zmiana organizacji funkcjonowania jednostki

     • Szanowni Państwo, drodzy Rodzice,

      na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2301) informujemy o zmianie organizacji funkcjonowania  jednostki:

      1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. ogranicza się funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim.
      2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1. nie dotyczy funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.
      3. W dniach 20-22 grudnia 2021 r. zajęcie wspomagające będą realizowane w Szkole. Uczniowie zostaną powiadomieni o tym przez nauczycieli prowadzących ww. zajęcia.
      4. W dniach, o których mowa w ust. 1, wszystkie zajęcia lekcyjne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez aplikację Meet pakietu G-Suite for Education.
      5. W przypadku, gdy zajęcia nie mogą być realizowane przez ucznia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość rodzic zobowiązany jest do  niezwłocznego  poinformowania wychowawcę klasy o tym fakcie.
      6. Dyrektor Szkoły do dwóch dni roboczych od pozyskania informacji organizuje inny sposób realizowania tych zajęć.
      7. W dniach, o których mowa w ust. 1, w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor Szkoły: organizuje dla tych uczniów zajęcia w szkole lub umożliwia tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie Szkoły.
      8. Rodzic, którego dziecka dotyczy ust. 7 zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania wicedyrektora Szkoły stosownym mailem zawierającym uzasadnienie przesłanym na adres iwona.polanska@sp4gda.pl
      9. Dyrektor Szkoły w ciągu dwóch dni roboczych informuje o sposobie realizacji zajęć, o których mowa w ust. 7.
      10. W dniach, o których mowa w ust 1. na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I-III, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom, w tym okresie, dyrektor Szkoły organizuje dla nich opiekę na terenie Szkoły.
      11. Wniosek, o którym mowa w ust. 10 rodzic zobowiązany jest przesłać drogą mailową na adres iwona.polanska@sp4gda.pl
      12. Dyrektor umożliwia uczniom objętych opieką, o których mowa w ust. 10, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie Szkoły.
      13. Do dwóch dni roboczych od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 10, Dyrektor Szkoły informuje rodzica o sposobie realizacji opieki.

      Z poważaniem

      Dyrekcja Szkoły

    • Akcja Szlachetna Paczka - podziękowania
     • Akcja Szlachetna Paczka - podziękowania

     • "Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz

      przez to, czym dzieli się z innymi.." - Jan Paweł II

       

      Jako organizatorzy SZLACHETNEJ PACZKI chcielibyśmy z całego serca wyrazić swoją wdzięczność:

      1.  Rodzicom – którzy nie byli obojętni na zaproszenie do akcji i hojnie obdarowali naszą Rodzinę.

      2.  Uczniom – którzy aktywnie włączyli się w organizację zbiórek w swoich klasach, zakupili potrzebne rzeczy i produkty spożywcze, chemiczne a także pięknie zapakowali paczki.

      3. Nauczycielom  - którzy dopilnowali i  zadbali, by niczego nie zabrakło w ich klasowych przydziałach a także tym, którzy złożyli się na opał dla Pani Aliny i dzieci. Nauczycielom, którzy zadbali o dekoracje a przede wszystkim wspólnie stworzyli dobrą atmosferę wokół tego dzieła.

      4. Wolontariuszom – którzy załadowali ciężkie paczki do busa.

      5. Firmie Yellow Cargo Express i Escola Futbolu Pruszcz Gdański – za organizację transportu – na Was zawsze można liczyć.

       

      W tym roku Szkoła Podstawowa jako Darczyńca zebrała

      67 paczek o wartości 7 tysięcy złotych i 710 zł na zakup opału dla Rodziny Pani Aliny

       

      Dzięki dobroci całej Społeczności Szkolnej Pani Alina i jej Rodzina będzie miała piękne święta a przede wszystkim doświadczenie pomocy i dobroci

       

      Z podziękowaniami

      Dyrekcja wraz z Organizatorami

       

       

    • Szkolny Konkurs "Ojczyzna w poezji i w pieśni"
     • Szkolny Konkurs "Ojczyzna w poezji i w pieśni"

     •  

      Dnia 6 grudnia 2021 odbył się Szkolny Konkurs "Ojczyzna w poezji i w pieśni".

      A oto wyniki konkursu:

      kategoria : recytacja

      I miejsce - Wojciech Nowaczyk kl. 8 a
      II miejsce - Kacper Skurczyński kl. 4 a

      kategoria : pieśń patriotyczna

      I miejsce - Weronika Ptach kl. 7 d
      II miejsca : Eliza Leseure  KL. 5 B  i Natalia Stępień kl. 7 f
      III miejsce - Julia Czarnecka kl. 5 b
      wyróżnienie - Natalia Wasiak kl. 6 c

      Gratulujemy zwycięzcom!

      Dyplomy i nagrody zostały ufundowane przez sponsorów.

      Organizatorzy konkursu: Izabela Bilicka, Marcin Janek i Beata Kwaśniewska

  •  Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 4
    im. Ignacego Jana Paderewskiego
    w Pruszczu Gdańskim

    Godziny pracy sekretariatu:
    ul. Kasprowicza 16 pn. - pt. 7.30 - 15.30
   • Szkoła Podstawowa nr 4
   • 58 682-20-24
    58 682-10-48
   • ul. Kasprowicza 16
    83-000 Pruszcz Gdański

    83-000 Pruszcz Gdański
    Poland
   • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 4
    ul. Jana Kochanowskiego 8
    83-000 Pruszcz Gdański

    tel. 58 682-35-75
    e-mail: op@sp4gda.pl
 • Metamorfozy szkoły

   brak danych