• Komunikat nr 11 Dyrektora Szkoły

  Komunikat nr 11 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo,

  w trosce o dostęp do materiałów edukacyjnych dla naszych uczniów/dzieci informuję, że od dnia 6 kwietnia 2020 r., co tydzień w poniedziałek, nasi nauczyciele będą je zamieszali w G Suite Education. Materiały te będą do wykorzystania na cały tydzień.

  Z poważaniem

  Paweł Biesiekierski

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

  im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

 • PRÓBNE EGZAMINY ÓSMOKLASISTY W FORMIE ZDALNEJ W DNIACH 30.03 - 01.04

  Link do próbnego egzaminu CKE z języka obcego nowożytnego

  Drodzy ósmoklasiści,

  w dniach od 30 marca 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r. odbędą się próbne egzaminy z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych w formie zdalnej.

  Zachęcamy wszystkich uczniów klas ósmych do podjęcia wyzwania i wzięcia udziału w próbnych egzaminach.

  1. O godz. 9:00 każdego dnia pobierz odpowiedni arkusz do egzaminu próbnego (do języka obcego nowożytnego również nagranie):

  Materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku oraz stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  • 30 marca 2020 r. (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca 2020 r. (wtorek), godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia 2020 r. (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

  2. Rozwiązuj zadania na ekranie komputera lub wydrukuj arkusz.

  3. Pracuj tak długo, jak wskazano na pierwszej stronie arkusza.

  4. Pracuj samodzielnie. Nie ściągaj. Egzamin próbny to szansa na sprawdzenie Twoich możliwości.

  5. Po rozwiązaniu zadań zapisz swoje rozwiązania

  • w pliku w edytorze tekstów/zdjęć wypełnionego ręcznie arkusza

  lub

  • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie).

  6. Wyślij rozwiązania nauczycielowi danego przedmiotu na jego adres mailowy.

  Uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczyciela najpóźniej do godziny 12:00 w dniu, w którym odbywa się dana część egzaminu (mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek).

  7. Czekaj na wynik i informację zwrotną.

  8. Rozwiązania zostaną opublikowane 8 kwietnia 2020 r. na stronach CKE oraz OKE.

   

  Dodatkowe informacje

  Próbny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

  TRZYMAMY ZA WAS KCIUKI

 • Konsultacje ze Szkolnym Doradcą Zawodowym.
  31.03.2020 Szanowni Rodzice i Uczniowie.
  Proponuję państwu możliwość skorzystania z konsultacji ze szkolnym doradcą zawodowym.Będę dla państwa dostępna online w poniedziałki od godz. 12.30-13.30 poprzez komunikator Chat na platformie Google G Suite. Można również kontaktować się ze mną poprzez dziennik elektroniczny Librus, oraz adres email.
 • 31.03.2020

  “Siostro, Bracie – zostań w chacie”

   

  Organizatorem akcji konkursowej są: 

   

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku www.pbw.slupsk.pl

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku www.pbw.gda.pl

   

  Biblioteka szkolna ZAPRASZA!!!
 • Konsultacje szkolnych specjalistów
  30.03.2020

  Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

  Proponujemy Wam pomoc psychologiczno-pedagogiczną oferowaną przez specjalistów  naszej szkoły. Każdy ze specjalistów będzie dostępny na Google Suite od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00. Ponadto nasi pedagodzy, psycholodzy i logopedzi będą prowadzili konsultacje w wyznaczonych godzinach. 
 • Komunikat nr 10 Dyrektora Szkoły

  Komunikat nr 10 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, że Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim oferuje dodatkową, zdalną pomoc w nauce naszych uczniów.

  W szczególnych sytuacjach, wynikających z trudności edukacyjnych dziecka, prosimy o przedstawienie problemu wychowawcom klas. 

   

  W powyższe działania będą zaangażowani nauczyciele świetlicy, nauczyciele wspomagający oraz szkolni terapeuci.

   

  Z wyrazami szacunku

  Paweł Biesiekierski

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

  im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

 • Komunikat nr 9 Dyrektora Szkoły

  Komunikat nr 9 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Rodzice, kochani Uczniowie,

  w związku ze zmianą organizacji pracy Szkoły informuję, że nasi nauczyciele będą realizowali dodatkowe konsultacje w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

  Pierwsza godzina będzie stanowiła konsultacje merytoryczne, szczególnie dla uczniów, zaś druga konsultacje wychowawcze.

  O terminach zostaniecie Państwo poinformowani przez nauczycieli uczących Wasze dzieci za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus oraz poczty email G Suite Education.

  Możliwość ustalenia powyższych kontaktów będzie następowała na skutek uprzedniego uzgodnienia Państwa z nauczycielem. Chodzi tu szczególnie o dobór sposobu przebiegu konsultacji (np. Meet, Czat, Messenger, rozmowa telefoniczna) oraz ewentualne dopasowanie do istniejących potrzeb.

  Z wyrazami szacunku

  Paweł Biesiekierski

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

  im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

 • Komunikat nr 8 Dyrektora Szkoły

  Komunikat nr 8 Dyrektora Szkoły

  Na podstawie Zarządzenia nr 44/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, celu zapewnienie właściwego skutecznego funkcjonowania Szkoły w tym okresie wprowadza się następujące zasady organizacji i pracy Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim.

   

  Kontakt ze Szkołą: sekretariat@sp4gda.pl

  Telefon: 533-394-442

  Zdalny sekretariat jest czynny w godzinach 7:30 – 15:30

 • Instrukcja dla uczniów do logowania się na Classroom.

  Przypominamy, że nasze konta mają formę: imie.nazwisko@sp4gda.pl.

 • Pomoc psychologiczna.

  Pomoc psychologiczna.

  W związk ze stanem zagrożenia epidemicznego uruchomiona została w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa. Konsultacje odbywają się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu: 606 393 091. Pomoc świadczy także Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim. Można z niej skorzystać telefonicznie, w godzinach 8.00-15.00, pod numerami: 58 682-33-04 i 796-000-946.

 • Komunikat nr 7 Dyrektora Szkoły

  Komunikat nr 7 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

  na podstawie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r., poz. 492) Dyrektor Szkoły informuje, że Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim czasowo zawiesza prowadzenie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Ograniczenie to obowiązuje od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. W tym okresie nauczyciele Szkoły będą pracowali zdalnie przy użyciu aplikacji Google Classroom.

  Z wyrazami szacunku

  Paweł Biesiekierski

 • Motywowanie dziecka do nauki
  23.03.2020

  Od połowy marca rodzice stanęli wobec konieczności wspierania dzieci w procesie edukacyjnym. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ często spotykają się z oporem dzieci i ich brakiem motywacji do nauki w domu. Jak więc zorganizować naukę w domu, aby nie była uciążliwym obowiązkiem, ale przebiegała sprawnie i z mniejszym zaangażowaniem rodziców? 

 • Apel Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański

  Apel Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański

  dot. wyłączenia z użytkowania obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz ograniczenia handlu żywnością na targowiskach

  W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stwierdzenia rosnącego wskaźnika zachorowań koronawirusem w powiecie gdańskim informuję, że do odwołania wyłączone zostały z użytkowania wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne na terenie miasta Pruszcz Gdański: siłownie na świeżym powietrzu, boiska, place zabaw, skateparki, instalacje rekreacyjne w parkach, miejskie kompleksy rekreacyjne.Jednocześnie apeluję o ograniczenie handlu żywnością na targowiskach tylko do miejsc, w których zapewnione są odpowiednie warunki sanitarne.

  Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

  Janusz Wróbel

 • Komunikat nr 6 Dyrektora Szkoły

  Komunikat nr 6 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo, drodzy Rodzice, kochani Uczniowie,
  w związku z sytuacją, w której ostatnio znajdujemy się, podjąłem decyzję, że dodatkowa komunikacja jak i nauka zdalna naszych dzieci i uczniów będzie odbywała się przez Google G Suite for Education. Nowy wymiar będzie nadawał nam nowoczesnej i innowacyjnej jakości. Jednak w tym przypadku potrzebujemy wspólnie czasu, zrozumienia i pomocy. W ostatnich dniach zostały utworzone konta wszystkich dzieci/uczniów i nauczycieli naszej Szkoły tak, aby umożliwić pracę zdalną.

  W najbliższym czasie zostaną przesłane wiadomości od wychowawców klas. W niej będą znajdowały się wskazówki, gdzie należy się zalogować wraz z adresem email (tylko do komunikacji wewnętrznej Szkoły) oraz hasłem, które przy pierwszym logowaniu będzie należało zmienić. Indywidualny adres jest przyporządkowany do imienia i nazwiska dziecka/ucznia.

  Życzę wszystkim nieograniczonego zdrowia
  Razem damy radę!
  Z wyrazami szacunku 
  Paweł Biesiekierski
  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im.I. J. Paderewskiego 
  w Pruszczu Gdańskim

 • Komunikat nr 5 Dyrektora Szkoły

  Komunikat nr 5 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo,

  w związku z reorganizacją pracy jednostki kontakt ze Szkołą jest możliwy w dodzinach 7:30 - 15:30 pod numerem telefonu:

  533-394-442

  Z poważaniem

  Paweł Biesiekierski

 • Komunikat nr 4 Dyrektora Szkoły

  Komunikat nr 4 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo, drodzy rodzice,

  uprzejmie informuję, że decyzją Dyrektora Szkoły nie ma możliwości wejścia do budynku Szkoły. Bardzo proszę o wyrozumiałość i pomoc w tym zakresie.

  Z wyrazami szacunku

  Paweł Biesiekierski

 • Komunikat nr 3 Dyrektora Szkoły

  Komunikat nr 3 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo,z dniem 17 marca 2020 r. sekretariat Szkoły będzie pracował zdalnie.

  Powyższa zmiana obowiązuje do odwołania. UWAGA ZMIANA NUMERU TELEFONU

  Nr telefonu: 533 394 442

  Mail: szkola4pruszcz@op.pl

  Z poważaniem

  Paweł Biesiekierski

 • Komunikat nr 2 Dyrektora Szkoły.

  Komunikat nr 2 Dyrektora Szkoły.

  Szanowni Państwo,

  w związku z ogłoszoną w dniu wczorajszym, tj. 11.03.2020 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów, związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, polecenia Wojewody pomorskiego oraz komunikatem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego informuję, że od dnia 12 marca 2020 r. pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 4 do odwołania będzie nieczynna.

  Na bieżąco będziemy Państwo informowali o sytuacji na stronie Szkoły.

   

   

  Z wyrazami szacunku

  Paweł Biesiekierski

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego

  w Pruszczu Gdańskim

 • Komunikat nr 1 Dyrektora Szkoły

  Komunikat nr 1 Dyrektora Szkoły

  Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Uczniowie,
  zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczne w polskich szkołach, w tym oddziałów przedszkolnych, zostały czasowo ograniczone na okres dwóch tygodni to jest w dniach 12-25.03.2020.


  W dniach 12 i 13 marca 2020 r. odbywać się będą zajęcia opiekuńcze zarówno dla uczniów Szkoły jak i dzieci oddziałów przedszkolnych.


  Od poniedziałku 16.03.2020 r. uczniowie Szkoły/dzieci oddziałów przedszkolnych NIE PRZYCHODZĄ!


  Na bieżąco będziemy Państwa informować o sytuacji poprzez dziennik elektroniczny Librus, stronę internetową www.sp4gda.edupage.org i profil na Facebooku.


  W trosce o bezpieczeństwo, bardzo prosimy o to, aby uczniowie jak i dzieci w tym czasie przebywały w domach.

  „Najbliższe dwa tygodnie to czas kwarantanny dla społeczeństwa” Minister Zdrowia Łukasz Szumowski


  Powyższy okres nie jest czasem, w którym dzieci mają przebywać w miejscach publicznych, w związku z tym jeszcze raz prosimy o kontrolę, aby pozostawały w domach.

   


  Polecamy zapoznanie się z informacjami przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej znajdujące się pod linkiem:
  https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

  Więcej informacji:

  http://www.gdansk.uw.gov.pl/4146-ministerstwo-nauki-zawiesza-zajecia-dydaktyczne-na-uczelniach-do-25-marca-aby-zapobiec-rozprzestrzenianiu-sie-covid-19

  http://www.gdansk.uw.gov.pl/4145-zawieszenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych

  http://www.gdansk.uw.gov.pl/4144-komunikat

  https://www.kuratorium.gda.pl/dotyczy-zawieszenia-zajec-w-publicznych-i-niepublicznych-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych/

  https://www.kuratorium.gda.pl/zawieszenie-zajec-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych/

  Z wyrazami szacunku

  Paweł Biesiekierski

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego

  W Pruszczu Gdańskim

   

  Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodow...


   

   

   

 • Zamknięcie miejskich pływalni.

  Zamknięcie miejskich pływalni.

   

  W związku z ogłoszoną w dniu wczorajszym, tj. 11.03.2020 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów, związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce informuję, że od dnia 12 marca 2020 r. pływalnie przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 4 do odwołania będą nieczynne.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Kasprowicza 16
  83-000 Pruszcz Gdański
 • 58 682-20-24
  58 682-10-48

Galeria